Sjednice Poglavarstva  26.01.2007.

Pet nagrada za životno djelo

   Na danas održanoj 104. sjednici Poglavarstva grada Splita gradonačelnik Zvonimir Puljić je predložio, a članovi Poglavarstva su prihvatili izmjene Odluke o javnim priznanjima po kojoj bi se umjesto dosadašnje dvije od ove godine dodjeljivalo do pet nagrada za životno djelo zaslužnim Splićanima.Prema novom prijedlogu i nadalje bi se dodjeljivalo po pet godišnjih osobnih i skupnih nagrada. Naime, temeljem jednokratnih odluka Gradskog vijeća u protekle dvije godine Gradskoj komisiji je bila ostavljena mogućnost dodjele do pet životnih nagrada, a sada se predlaže donošenje trajne odluke o broju nagrada za životno djelo. Konačnu odluku o ovom prijedlogu za izmjenu Odluke će donijeti Gradsko vijeće

   Provodeći Kolektivni ugovor za zaposlene u Gradskoj upravi Poglavarstvo je odobrilo zaposlenicima dodatak na plaću i to kroz uvećanje koeficijenta za radni staž od 20 do 29 godina za 2%, za radni staž od 30 do 34 godine za 4% te za radni staž od 35 i više godina za 5% uz  primjenu od siječnja ove godine. Također je dužnosnicima koje bira Gradsko vijeće za 5% povećana osnovica za izračun plaće i ona sada iznosi 3.326,00 kuna, a za isti iznos povećana je osnovica i djelatnicima gradske uprave koja iznosi sada 4.503,00 kune.

   Poglavarstvo je danas rasporedilo  150.000,00 kuna udrugama iz područja zaštite okoliša na području grada za razne programe ekološkog sadržaja koji su svi usmjereni na podizanje kvalitete urbanog življenja. Ostvarujući programe komunalnog uređenja i održavanja grada Poglavarstvo je imenovalo povjerenstva koje će odabrati  firme koje će po najpovoljnijim cijenama čistiti i održavati fontane, česme,dječja igrališta, asfaltirati 800 metara puta Gospe od Prizidnice i izgraditi javnu rasvjetu na novouređenom parkiralištu u Ulici Moliških Hrvata u gradskom kotaru Trstenik.

   Šest splitskih studenata poslijediplomskog studija i to Katarina Dobrić, Dora Baras, Ivana Unković, Vesna Boraska, Luka Vidović i Goran Radobolja dobit će stipendiju od 6.000,00 kn u bruto iznosu za akademsku 2006/2007. godinu.

   Grad
Split se danas prihvatio pokroviteljstva nad jedriličarskom regatom  ACI Match Race Cup koja će se održati u splitskom akvatoriju od 18. do 22. rujna 2007. te će za uspješnije održavanje ove regate iz Proračuna izdvojiti 200.000,00 kuna. Riječ je o jednoj od devet najboljih regata svijeta u dvobojskom jedrenju koja bilježi najvišu globalnu medijsku pokrivenost u sportu. Jednu od dvanaest posada činit će i hrvatski predstavnici.
   U povodu proslave Sv.Dujma - Dana grada Splita i ove godine će se organizirati najveća svjetska izložba novinske fotografije World Press Photo. Poglavarstvo je u tu svrhu Foto klubu "Split" kao organizatoru odobrilo 112.728,00 kuna.


Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.