Sjednice Poglavarstva  25.12.2005.


Božićnice umirovljenicima i socijalno ugroženim Splićanima

   Na danas održanoj sjednici Poglavarstva grada Splita članovi Poglavarstva su, na prijedlog gradonačelnika Zvonimira Puljića, donijeli zaključke kojima se splitskim umirovljenicima i socijalno ugroženim građanima osigurava isplata božićnice. Tako će umirovljenici s mirovinom do 900,00 kn dobiti božićnicu u iznosu od 250,00 kn, oni s mirovinom od 900,00 kn do 1.200,00 kn dobit će 200,00 kn, a umirovljenici s mirovinom od 1.200,00 do 2.000.00 kn dobit će božićnicu od 150,00 kn. Isplata božićnice će se vršiti od 12. do 23. prosinca ove godine. U istom razdoblju će socijalno ugrožene obitelji koje ostvaruju pravo na uzdržavanje od Centra za socijalnu skrb, a imaju prebivalište na području Grada Splita dobiti jednokratnu božićnicu u iznosu od 300,00 kn. Splitsko Poglavarstvo je donijelo zaključak o osiguranju sredstava u Proračunu Grada Splita za iduću godinu kojim se splitskim umirovljenicima osigurava mjesečna naknada od 250,000 kn (umirovljenicima s mirovinom do 900,00 kn),200,00 kn(umirovljenicima s mirovinom od 900,00 kn do 1.200,00 kn) te 150,00 kn (umirovljenicima s mirovinom od 1.200,00 do 1.500,00 kn). Nadalje, ovirn zaključkom je za umirovljenike s mirovinom od 1.500.00 kn do 2.000,00 kn osigurana i božićnica u prosincu 2006. g. u iznosu od 150,00 kn. Mjesečne isplate ovih sredstava će se vršiti od 10. do 20. u tekućem mjesecu tijekom 2006.g.

Prodani stanovi u vlasništvu Grada
   Gradsko  Poglavarstvo je predložilo Skupštini turističke zajednice Grada Splita da razriješi Željka Sikiricu s funkcije predsjednika turističke zajednice. Za predsjednika predlaže Ružicu Mikačić renomiranu splitsku novinarku koja se istakla upravo svojim kolumnama vezanim za turizam te poznavanjem ove problematike što će doprinijeti promicanju turizma na području Grada Splita.

   Temeljem natječaja objavljenog u „Slobodnoj Dalmaciji“ 27. listopada o.g. izvršen je izbor najpovoljnijih ponuditelja za kupnju stanova u gradskom vlasništvu. Prihvaćene su ponude: Anice Grabić za stan u Omiškoj 14/A, Esme Bojanić za stan u Šubićevoj 7, Dragice Kanajet za stan u Solinskoj 1, Perice Stanić za stan u Poljani kneza Trpimira 2, Ratimira Vidoševića za stan u Doverskoj 3, Ivo Đelalija za stan u Hercegovačkoj 98, Snježana Sinovčić Šiškov za stan na Trgu Gaje Bulata 6, te Roka Martinića za stan na adresi Ispod ure 3.
   Iz područja imovinsko - pravnih odnosa doneseno je više zaključaka. Među nima svakako treba istaći onaj o uređivanju odnosa s HEP-om za izgradnju trafostanice G-ts 10(20)/0,4 „Žnjan-11“.
   Poglavarstvo je odobrilo Evangelističkoj metodističkoj crkvi iz Splita, Udruzi DOMINE i Udruzi osoba s invaliditetom UOSIS na privremeno korištenje javnih gradskih površina za njihove promotivne aktivnosti

Investicije u splitskim osnovnim školama
   Služba za prosvjetu i tehničku kulturu Grada Splita nastavlja s predlaganjem investicijskih zahvata u poboljšanju standarda u pojedinim osnovnim školama. Tako je za najpovoljnijeg ponuditelja za sanaciju kotlovnice u OŠ Pujanke izabrana Termoklima u iznosu od 51.123,00 kn bez PDV-a. Za hidroizolacijske radove na krovištu OŠ Pujanke izabran je Livel s ponuđenim iznosom od 188.764,00 kn bez PDV-a. Za izvođača radova na sanaciji centralnog grijanja OŠ Kman-Kocunar  izabran je ponuditelj Termoklima s iznosom od 11.920,00 bez PDV-a, a za uređenje terena u Gradskom kotaru Kocunar izabran je ponuditelj Građenje s iznosom od 198.030,74 kn bez PDV-a.

Karepovac - predlaže se produženje roka sanacije
   Gradskom vijeću Grada Splita predlaže se produženje konačnog roka sanacije i zatvaranja odlagališta Karepovac do 31.12. 2009. g . jer u predviđenom roku nije izvršena sanacija i zatvaranje odlagališta. Predlaže se i izmjena izvora financiranja te nova visina namjenske cijene koja bi se plaćala do roka zatvaranja odlagališta.Konačna visina namjenske cijene utvrdila bi se po usvajanju Investicijskog programa sanacije odlagališta Karepovac tijekom 2006.g.

Toplana Blatine-predlaže se Povjerenstvo
  
   Poglavarstvo predlaže Gradskom vijeću Grada Splita imenovanje Povjerenstva za praćenje odnosa između korisnika usluga i trgovačkog društva HVIDRA radi opskrbe toplinskom energijom iz toplane na Blatinama. Za članove Povjerenstva se predlažu Luka Podrug, Ante Kriletić, Boško Knezović, Jakša Galić, Miroslav Rosandić, Ivan Kontrec, i Ante Tičić. Riječ je o predstavnicima Grada Splita,gradskih kotara Split 3 i Blatine – Škrape, trgovačkog društva HVIDRA te društva Dalmatinski potrošač.

Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.