Sjednice Poglavarstva  25.08.2005.

Imenovani predstavnici grada u nadzorni odbor
Zračne luke i Turističke zajednice Grada Splita

   Na samom početku 13. sjednice Poglavarstva grada Splita , članovi Poglavarstva u funkciji 3.skupštine TD" Lovrinac" donijeli su rješenje o imenovanju Petra Lovrića za člana Uprave „Lovrinca" obzirom da mu 28. kolovoza o.g. prestaje mandat za obavljanje poslova direktora ovog javnog komunalnog poduzeća.Ovo imenovanje je na snazi do usvajanja izmijenjenih osnivačkih akata poduzeća kojima će se imenovanja članova uprave Društva regulirati putem javnog natječaja.

   Poglavarstvo je donijelo zaključak kojim se kao predstavnici Grada Splita u Vijeće Turističke zajednice Grada Splita imenuju Andro Krstulović i Lori Vitaljić, a za člana Nadzornog odbora se imenuje Jurica Jurišić.Clanovi Poglavarstva su predložili Skupštini Zračne luke Split da Gorana Kursara razriješi članstva u Nadzornom odboru te da na njegovo mjesto imenuje doc.dr.sc.Milijana Sesara

   U nastavku sjednice dana je suglasnost KB Split za uklanjanje postojećih građevina na lokaciji nove Klinike za ženske bolesti i porode KB Split.Ovim činom bolnica može pristupiti uklanjanju objekata da bi se moglo pristupiti novoj izgradnji, a riječ je o objektima- Zarazne bolnice, mrtvačnici, garažama i drugim objektima koji se nalaze unutar obuhvata nove izgradnje u bolničkom krugu.

   Poglavarstvo je Udruzi liječenih i oboljelih od hepatitisa HOLOH „HEPATOS" dodijelilo na privremeno korištenje prostor Narodnog trga ispred Gradske vijećnice od 25. kolovoza do 27.kolovoza o.g. od 10,00 do 12,00 sati i 18,00 do 20,00 sati a za prikupljanje potpisa Europske peticije o pravima na liječenje oboljelih od hepatitisa.

Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.