Najava Sjednice Gradskog vijeća  18.12.2008.

Prijedlog dnevnog reda:

1. Vijećnička pitanja i odgovori

2. Prijedlog programa održavanja uređenoga građevinskog zemljišta
    za 2009. godinu.

Prijedlog programa (423 KB)


3. Prijedlog programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
    za 2009. godinu.

Prijedlog programa (464 KB)


4. Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Splita
    u 2009. godini.

Prijedlog programa (356 KB)


5. Prijedlog programa javnih potreba u obrazovanju Grada Splita
    za 2009. godinu.

Prijedlog programa (146 KB)


6. Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Splita
    za 2009. godinu.

Prijedlog programa (202 KB)


7. Prijedlog programa javnih potreba u športu Grada Splita za 2009. godinu.

Prijedlog programa (330 KB)


8. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2009. godinu.

9. Rasprava o Programu socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Splita
    za 2009. godinu (usvojen na 212. sjednici Gradskog poglavarstva,
    11. prosinca 2008. godine)

Rasprava (195 KB)


10. Rasprava o Programu borbe protiv bolesti ovisnosti za
     2009. godinu (usvojen na 212. sjednici Gradskog poglavarstva,
     11. prosinca 2008. godine)

Rasprava (134 KB)


11. Rasprava o Programu za rad s braniteljima i braniteljskim
     udrugama (usvojen na 212. sjednici Gradskog poglavarstva, 
     11. prosinca 2008. godine)

Rasprava (130 KB)


12. Prijedlog proračuna Grada Splita za 2009. godinu.

Prijedlog proracuna (264 KB)


13. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Splita za 2009. godinu.

Proračun (258 KB)

Plan razvojnih programa za razdoblje od 2009. do 2011. (171 KB)
Plan rashoda po razdjelima (583 KB)
A - Račun prihoda i rashoda (18 KB)
B - Račun prihoda i rashoda (58 KB)


14. Prijedlog odluke o izradi Detaljnog plana uređenja za obuhvat
     Gradskog projekta Brodarica

Prijedlog odluke (214 KB)


15. Prijedlog odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja poteza
     sjeveroistočno od raskrižja ulica Brune Bušića i Poljičke ceste s
     Konačnim prijedlogom Plana

Prijedlog odluke (320 KB)


16. Konačni prijedlog odluke o komunalnom redu (drugo čitanje)

Konačni prijedlog odluke (202 KB)


17. Rasprava o izgradnji plohe (kazete) za odlaganje građevinskog otpada
     koji sadrži azbest na odlagalištu komunalnog otpada Karepovac na
     području Grada Splita

18. Prijedlog za imenovanje ravnatelja Prirodoslovnog muzeja i zoološkog
     vrta Split.


PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća
Ante Kriletić

NA ZNANJE:
- Informacija o ukupno planiranom broju parking mjesta na području između
  dviju bolnica, južno od Poljičke ceste
- Izvješće o provođenju Odluke o osnivanju Javne ustanove ''Zavod za
  prostorno uređenje Grada Splita'' sa stanjem 1. svibnja 2008.

Izvješće (271 KB)

NAPOMENA:
- Materijali koji nedostaju bit će naknadno dostavljeni.
- Prijedlog za imenovanje ravnatelja Prirodoslovnog muzeja i zoološkog vrta
  Split (točka 18. ) dostavljen je uz poziv za prethodnu sjednicu Vijeća.

 

Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Generalni i Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete doznati
sve o Generalnom urbanističkom
planu (GUP-u) i Prostornom planu
uređenja grada Splita (PPUG-u)