Najava Sjednice Gradskog vijeća  08.12.2008.

Prijedlog dnevnog reda:

1. Prijedlog za razrješenje predsjednika Gradskoga vijeća Grada Splita na
    temelju ostavke

2. Vijećnička pitanja i odgovori

3. Usvajanje zapisnika 38. i 39. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

4. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja uređenoga građevinskog
    zemljišta za 2008. godinu

Prijedlog izmjena i dopuna (271 KB)

5. Prijedlog izmjena i dopuna Programa izgradnje objekata i uređaja
    komunalne infrastrukture za 2008. godinu

Prijedlog izmjena i dopuna (304 KB)

6. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom
    odgoju Grada Splita u 2008. godini
* prilog „Službeni glasnik Grada Splita“, broj 37/07 – Program javnih
   potreba u predškolskom odgoju Grada Splita za 2008. godinu

  Prijedlog izmjena i dopuna (172 KB)

7. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u obrazovanju
   Grada Splita za 2008. godinu

  Prijedlog izmjena i dopuna (219 KB)

8. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u tehničkoj
    kulturi Grada Splita za 2008. godinu
* prilog „Službeni glasnik Grada Splita“, broj 43/07 – Program javnih
   potreba u tehničkoj kulturi Grada Splita za 2008. godinu

  Prijedlog izmjena i dopuna (120 KB)

9. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Grada
    Splita za 2008. godinu

  Prijedlog izmjena i dopuna (211 KB)

10. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada
     Splita za 2008. godinu

  Prijedlog izmjena i dopuna (303 KB)

11. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Splita za 2008. godinu

12. Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
     uređenja kampusa Sveučilišta u Splitu
*  prilozi se mogu pogledati u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i
    zaštitu okoliša

  Prijedlog izmjena i dopuna (398 KB)

13. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima koje
    se obavljaju putem koncesije
*  prilog „Službeni glasnik Grada Splita“, broj 21/01 i 19/04 – Odluka o
    komunalnim djelatnostima koje se obavljaju putem koncesije

  Prijedlog izmjena i dopuna (220 KB)

14. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o javnim priznanjima Grada Splita
*  prilog „Službeni glasnik Grada Splita“, broj 18/00, 2A/04, 6/05, 8/06 i
    8/07 – Odluka o javnim priznanjima Grada Splita

  Prijedlog izmjena i dopuna (181 KB)

15. Prijedlog zaključka o odabiru velikana splitske i hrvatske povijesti
     kojima će u Splitu biti postavljeni spomenici u 2009. godini

  Prijedlog zaključka (145 KB)

16. Prijedlog rješenja o odobrenju postavljanja spomen-obilježja
     hrvatskom branitelju u Srinjinama

  Prijedlog rješenja (174 KB)

17. Prijedlog rješenja o određivanju imena triju ulica na predjelu Žnjan
     u Splitu

  Prijedlog rješenja (262 KB)

18. Prijedlog rješenja o određivanju imena dviju ulica u kampusu Sveučilišta
      u Splitu

  Prijedlog rješenja (274 KB)

19. Prijedlog za imenovanje ravnatelja Prirodoslovnog muzeja i zoološkog
     vrta Split
*  prilog se može pogledati u Službi za kulturu

20. Prijedlozi za davanje prethodne suglasnosti na prijedloge statuta:
1. Osnovne škole „BLATINE-ŠKRAPE“
2. Osnovne škole „BOL“
3. Osnovne škole „BRDA“
4. Osnovne škole „DOBRI“
5. Osnovne škole „GRIPE“
6. Osnovne škole „KAMEN-ŠINE“
7. Osnovne škole „KMAN-KOCUNAR“
8. Osnovne škole „LUČAC“
9. Osnovne škole „MANUŠ“
10. Osnovne škole „MARJAN“
11. Osnovne škole „MEJAŠI“
12. Osnovne škole „MEJE“
13. Osnovne škole „MERTOJAK“
14. Osnovne škole „PLOKITE“
15. Osnovne škole „POJIŠAN“
16. Osnovne škole „PUJANKI“
17. Osnovne škole „RAVNE NJIVE“
18. Osnovne škole „SKALICE“
19. Osnovne škole „SLATINE“
20. Osnovne škole „SPINUT“
21. Osnovne škole „SPLIT 3“
22. Osnovne škole „SRINJINE“
23. Osnovne škole „STOBREČ“
24. Osnovne škole „SUĆIDAR“
25. Osnovne škole „TRSTENIK“
26. Osnovne škole „VISOKA“
27. Osnovne škole „ŽRNOVNICA“
21. Prijedlozi za davanje prethodne suglasnosti na prijedloge statuta:

1. Dječjeg vrtića „Cvit Mediterana“
2. Dječjeg vrtića „Marjan“
3. Dječjeg vrtića „Radost“
4. Dječjeg vrtića „Grigor Vitez“.
*  prilog iz točke 20. i 21. se može pogledati u službi za prosvjetu i tehničku
    kulturu

Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Splita za 2008. godinu

Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Splita za 2008. (426 KB)
Račun prihoda i rashoda (11 KB)
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (11 KB)
Račun zaduživanja financiranja (28 KB)
Razdjel 1 (113 KB)
Razdjel 2 (105 KB)
Razdjel 3 (47 KB)
Razdjel 4 (42KB)
Razdjel 5 (42 KB)
Razdjel 6 (121 KB)
Razdjel 7 (76 KB)
Razdjel 8 (117 KB)

PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća
Željko Jerkov

 

Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Generalni i Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete doznati
sve o Generalnom urbanističkom
planu (GUP-u) i Prostornom planu
uređenja grada Splita (PPUG-u)