Najava Sjednice Gradskog vijeća  25.01.2008.

Prijedlog dnevniog reda:

1. Vijećnička pitanja i odgovori
2. Usvajanje Zapisnika 35. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita
3. Konačni prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana
    uređenja jugoistočnog dijela područja Visoke u Splitu
Tekst prijedloga odluke (256 KB)


4. Prijedlog
odluke o izradi urbanističkog plana uređenja područja Kamen
Tekst prijedloga odluke (215 KB)

5. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja Šine –
   Vidovac
Tekst prijedloga odluke (216 KB)

6. Prijedlog odluke o autotaksi prijevozu osoba
Tekst prijedloga odluke (202 KB)

 

7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju i
    financiranju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima
    lokalnog značenja
Tekst prijedloga odluke (222 KB)

8. Prijedlog odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Splita
Prijedlog odluke o donošenju plana gospodarenja otpadom (218 KB)
Plan gospodarenja otpadom grada Splita (6,816 MB)

9. Informacija o postupku preoblikovanja HNK "Hajduk" Split (usmena
    informacija)
    - Prethodno upoznavanje s Ugovorom o korištenju športskog objekta
    "Gradski stadion Poljud"
10. Izvješće o izvođenju radova na komunalnom uređenju "Matejuške"
11. Izvješće o radu udruga koje se financiraju sredstvima Grada Splita –
      tematska rasprava
12. Prijedlog za davanje suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o
      izmjenama i dopunama Statuta Gradske knjižnice Marka Marulića u Splitu
13. Prijedlog zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje predstavnika
     Grada Splita u Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
     Hrvatskoga sabora
Tekst prijedloga zaključka (139 KB)


14. Prijedlog
rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora
     Osnovne škole MEJE Split
Tekst prijedloga rješenja (216 KB)

Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Generalni i Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete doznati
sve o Generalnom urbanističkom
planu (GUP-u) i Prostornom planu
uređenja grada Splita (PPUG-u)