Najava Sjednice Gradskog vijeća  25.01.2008.

Prijedlog dnevniog reda:

1. Vijećnička pitanja i odgovori

2. Usvajanje Zapisnika 32. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

3. Konačni prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Odluke o
    donošenju Generalnog urbanističkog plana Splita
 * prilozi se mogu pogledati u Upravnom odjelu za prostorno uređenje
    i zaštitu okoliša

Tekst konačnog prijedloga odluke (552 KB)

4. Prijedlog odluke o uvjetima i načinu plaćanja naknade za nedostajuće
    parkirališno mjesto

Tekst prijedlog (232 KB)

5. Prijedlog za razrješenje ravnateljice Dječjeg vrtića „Grigor Vitez“ Split

6. Prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića
    „Grigor Vitez“ Split

Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Generalni i Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete doznati
sve o Generalnom urbanističkom
planu (GUP-u) i Prostornom planu
uređenja grada Splita (PPUG-u)