Sjednice Gradskog vijeća  15.11.2004.


Prihvaćen rebalans proračuna

Odmah po završetku 30. sjednice otpočela je 31. sjednica Gradskog vijeća na kojoj je usvojen rebalans gradskog proračuna. Sjednica je počela raspravom o dnevnom redu, s obzirom da je u dnevni red, a na prijedlog Poglavarstva trebalo uvrstiti po hitnom postupku raspravu o izmjenama i dopunama Proračuna grada za 2004. godinu. Luka Podrug (HČSP) i Milijan Sesar (HSP) su se usprotivili stavljanju te teme na dnevni red ustvrdivši da još nije prošlo šest mjeseci od prošle sjednice na kojoj rebalans nije prošao, odnosno tražeći da se ta tema bar stavi na kraj dnevnog reda. Predsjednik Vijeća Josip Gotovac (LS) koji je iznio kronologiju događaja koji su prethodili prijedlogu Poglavarstva za hitnim uvrštavanjem ove točke u dnevni red, kazao je da se ne radi o istom prijedlogu, nego izmijenjenom, te da stoga nije moralo proći šest mjeseci od zadnje rasprave. Većinom glasova prihvaćeno je i da se u dnevni red uvrsti predstavka grupe građana iz Plinarske 28. Nije prihvaćeno da se raspravlja o popuni Odbora za pritužbe, a nije prošao ni prijedlog da se vijećnička pitanja prebace za kraj sjednice, kao ni prijedlog da lokalni mediji izravno prenose sjednice vijeća.Na početku vijećničkih pitanja Luka Podrug je ustvrdio da članovi Poglavarstva ne mogu sudjelovati u odlučivanju o određenim pitanjima ako se nalaze u sukobu interesa. U tom smislu je podsjetio na svoj stari zahtjev da se vijeću dostave podaci o tome u kojim upravama i nadzornim odborima sjede članovi Poglavarstva i koju naknadu za to primaju. Gradonačelnik Buličić mu je odmah odgovorio da je predsjednik Skupštine «Stanouprave» za što prima 1870 kuna naknade, te da sjedi u nadzornim odborima «Cestara» i Hotela «Split». On je kazao da će se pripremiti materijal u kojem će se dati prikaz u kojim su odborima članovi Poglavarstva i vijeća, što je također zatraženo u raspravi. Podrug je nadalje upitao kako to da se Miljenku Smoji već sada gradi spomenik, dok se u 15 godina nije uspio izgraditi spomenik Domovinskom ratu. Tonći Blažević (HSLS) je zatražio obrazloženje za 30 tisuća kuna koje je Gradsko poglavarstvo odobrilo televizijskoj emisiji »Cenzura«, nazvavši tu odluku sramotnom. Odluka je da se to daje za razvoj demokracije, a riječ je o privatnoj emisiji, čiji voditelj istupa jednostrano, zbog čega treba povući tu odluku o donaciji, ustvrdio je Blažević. Milijan Sesar se nadovezao na to, napomenuvši da su u «Cenzuri» gostovali Ljubo Urlić i Vesna Zec, te ustvrdivši da se radi o klasičnom kupovanju medija. «Pomaže se NVO od kojih većina radi protiv hrvatske države. Kako je moguće da se za to daju velika sredstva, a za učenje stranih jezika u školama nema para» upitao je Sesar. Silvestar Krka, član Poglavarstva zadužen za obrazovanje je odgovorio da se za učenje stranih jezika u školama izdvaja 100 tisuća kuna.U raspravi o rebalansu proračuna, Zdravko Mulić, član Poglavarstva zadužen za financije ponovo je iznio kronologiju zbivanja oko ponovnog uvrštavanja ove točke na dnevni red rekavši kako je nađen kompromis između prijedloga Poglavarstva i četvorice članova Odbora – inicijatora ponovne rasprave o proračunu. Mulić je zaključio ocjenom da će grad poslovati pozitivno, ali da ne može garantirati da će biti uprihodovano 543 milijuna kuna u proračun. Objašnjavajući motive zašto je pristao na pokretanje inicijative za ponovnom raspravom o rebalansu Ivica Boljat je kazao kako se nije rukovodio ocjenom o radu Poglavarstva, niti je riječ o najavi koalicija. «Politička sudbina Poglavarstva rješava se u raspravi o proračunu, a ne o rebalansu» rekao je Boljat dodavši da je bilo nužno prerspodijeliti novac kako on ne bi propao. Pritom je priložio pregled po njemu opravdanih plaćanja bez odluke Vijeća koja treba pokriti odlukom Vijeća, te je predložio i iz kojih izvora, što je sve postalo dijelom novog prijedloga rebalansa. «Opravdanja da se plaća bez odluke Vijeća nema, ali se ni mi u Vijeću ne možemo praviti kao da se to nije dogodilo» rekao je Boljat. Duje Marasović (HDZ) je pojasnio kako je sazvan sastanak četvorice, te da predsjednik Odbora Zoran Kastropil nije htio sazvati sastanak, što je po Marasoviću nedopustivo, jer je on sam sazvao sjednicu Vijeća na kojoj je srušena vlast HDZ-a. «Prošli put sam digao ruku jer sam ocijenio da je to u interesu građana, a ne zbog bolnice, jer su i županija i država za bolnicu dale puno više novaca od grada. Neizglasavanje bi značilo neplaćanje radova za koje smo se već dogovorili» rekao je Marasović, dodavši da rasprava o rebalansu nije vrijeme za raspravu o sudbini Poglavarstva, nego će se o tome raspravljati kada bude riječi o proračunu.. Istupajući u ime Kluba HDZ-a, Davor Lasić je kazao da se okolnosti nisu promijenile, te da je ponavljanje rasprave ilustracija nereda i nerada, zbog čega HDZ «nije spreman podržati ovu financijsku gimnastiku». Petar Krolo je pak istakao da HSLS ne želi kaos u gradu, te da je zato pristao razgovarati o drugačijem rebalansu. «Poznato je da mi osporavamo legitimitet Poglavarstva. Mi smo u travnju imali amandmane koji su dijelom usvojeni i sada je to došlo na naplatu» rekao je Krolo. Podsjetivši da neke kapitalne projekte nije zaustavila oporba, već nesposobnost Poglavarstva i on je kazao da je proračun tema na kojoj Poglavarstvo prolazi ili pada. Potom je Gradsko vijeće većinom glasova prihvatilo rebalans proračuna za ovu godinu. Sa 16 glasova za (uz vijećnike vladajuće koalicije i tri vijećnika HSLS-a, te Duje Marasović iz HDZ-a), dva (HDZ-ova glasa) protiv i jednim suzdržanim (Mato Dabro HP), rebalans je dobio prolaznu ocjenu. U okviru rasprave ispostavilo se da je Grad kupio zemlju na predjelu Kile za izgradnju stanova iz programa POS-a. Za to je plaćeno 1,6 milijuna kuna. Zdravko Mulić je objasnio da je riječ o dobrom poslu jer je cijena kvadratnog metra bila 60 eura. Također, Grad je kupujući zemljište od «Kaštelanskih staklenika», omogućio «Vodovodu i kanalizaciji» da naplati vodu od te tvrtke koja je godinama u blokadi. «To nije Konzumova zemlja. Konzum je tražio 105 eura za kvadratni metar» istakao je Mulić. On je na kraju napomenuo i da je Prijedlog Proračuna za 2005. godinu izrađen te da će uskoro biti proslijeđen svim vijećnicima.U nastavku sjednice prihvaćena je odluka o novim komunalnim doprinosima, koja, kako je napomenuo Ivica Boljat, kasni dva mjeseca. Prema obrazloženju Branka Tonkovića, člana Poglavarstva za komunalne poslove, grad je podijeljen u četiri zone, a visina doprinosa će se izračunavati prema pogodnosti položaja i izgrađenosti infrastrukture. Vijeće je usvojilo i nove tarife za priključivanje na komunalnu infrastrukturu. Potom je, nakon duže rasprave, usvojena i Odluka o opskrbi toplinskom energijom. Odluka se odnosi na objekte i uređaje toplifikacijskog sustava koji su u vlasništvu grada, što znači da se odnosi samo na toplanu na predjelu Blatine. Prema odluci toplana će davati usluge grijanja od 15. studenog tekuće, do 15. travnja iduće godine. Izuzetno, grijanje mora početi 1. studenog, ili završiti 1. svibnja, ako je vanjska temperatura tri dana uzastopce niža od 12 stupnjeva. Paljenje kotlova u toplani počinje u 5 sati ujutro i radi se do 11,00, te od 15,30 do 21,00 sat. Vikendom grijanje počinje sat kasnije, a blagdanima se produžava do 23,00 sata. Odlukom, koja će vrijediti do donošenja Zakona o toplinarstvu, daje se za pravo korisnicima grijanja da svoj stan isključe iz sustava grijanja, s tim da isključivanjem ne smiju ugroziti provod topline u okolne stanove. Isključivanje se vrši na teret podnositelja zahtjeva i to ljeti. Za razliku od prijedloga koji je predviđao da isključeni korisnik plaća 35 posto paušalnih troškova, Vijeće je odlučilo da se bivši korisnik neće uopće teretiti bilo kakvim iznosom. To je obrazloženo na način da davatelj grijanja mora u tržišnoj utakmici stvoriti uvjete da bude jeftiniji od ostalih davatelja usluga grijanja. Odmah potom usvojena je i odluka o izdvajanju sredstava za sanaciju toplane na Blatinama.Vijeće je donijelo i odluku o imenovanju Nediljka Ževrnje za ravnatelja Prirodoslovnog muzeja i ZOO-a u Splitu. U nastavku je uslijedila ponovna rasprava o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta s pratećom signalizacijom za iduće četiri godine. Član Poglavarstva Branko Tonković je iznio kako se sa «Cestarom» još nije postigao dogovor oko plaćanja dugovanja. On je predložio da se potpiše ugovor o koncesiji, a da se problem dugovanja rješava u hodu. Veljan Radojković (SDP) je ponovo ukazao na sukob interesa gradonačelnika koji je i član nadzornog odbora «Cestara», te zatražio odgodu sklapanja ugovora. Boljat je ocijenio nedopustivim da se po stoti put ne izvršavaju zaključci Gradskog vijeća. «Tražili smo popis zahtjeva «Cestara» i osvrt grada na to. Mene je direktor Rako uvjeravao da su zahtjevi prema gradu realni, te da je sve moguće riješiti u sedam dana» rekao je Boljat. Zdravko Mulić je istakao kako je Rako odličan direktor, te da bi se i on na njegovom mjestu isto ponašao. Dodao je da se «Cestara» ne može isključiti je druga tvrtka – «Point» ne može obaviti tu vrstu poslova. Na to je Lerotić zapitao zašto se onda ne potpiše ugovor sa «Pointom». Dogradonačelnik Ljubomir Urlić je na sve to predložio da se sadašnji ugovor sa «Cestarom» produži do 30. prosinca, a da Gradsko vijeće da legalitet Poglavarstvu u pregovorima s «Cestarom», kako bi se dobio ugovor povoljan za grad. On je pojasnio da će tada biti pripremljena dva koncesijska ugovora. Na kraju je odlučeno da se rasprava odgađa za 29. studeni, te da se do tada vijećnicima mora prezentirati cjelovita dokumentacija o ovom slučaju.

Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Gradskog vijeća grada Splita.