Sjednice Poglavarstva  25.02.2005.


Sajam nautike

Suglasnost splitskoga Poglavarstva za korištenje mandrača za postavljanje vezova za plovila te održavanje, čišćenje i zaštitu morskog dna tvrtka Profectus i ove će godine od 5. do 10. travnja organizirati Sajam nautike pod nazivom Croatia Boat Show. Za morski pojas od Gata sv. Nikole do malog mula u dužini od 135 metara ova je splitska tvrtka dobila petogodišnju koncesiju Lučke uprave s čime je suglasna i Lučka kapetanija.
U zahtjevu tvtke Profectus za korištenje mandrača radi organizacije vezova navodi se potreba sprječavanja ilegalnog povezivanja plovila kako za vrijeme trajanja turističke sezone, tako i tijekom godine, nadzora nad ispuštanjem otpadnih voda i odlaganjem smeća u more. Za potrebe organizacije Sajma već se radi na nabavi betonskih blokova za corpo morta, te lanaca, konopa i druge infrastrukture. Prema riječima Eduarda Katačića, resornog poglavara za urbanizam, tehnički preduvjeti za privez plovila unutar dijela morskog akvatorija u skladu je s općom idejom o uređenja i urbane opreme središnjeg dijela Rive za koju je u tijeku Javni, državni, opći i pozivni, a u jednom stupnju i anonimni natječaj. Prema uvjetima toga Natječaja zadržava se postojeća obalna linija i to na način da se sagledavanje kopnenog dijela zahtjeva u karakteru javnog korištenja.
Za potrebe organizacije Sajma nautike Grad je tvrtki Profectus dodijelio korištenje 2894 metra četvrorna javne površine istočno od ulaza u Dioklecijanove podrume do ulaza u Marmontovu ulicu i to po cijeni od 7,20 kuna po kvadratu. Budući da je Poglavarstvo prihvatilo pokroviteljstvo na tom manifestacijom organizator će u gradski proračun uplatiti 460.786,30 kuna.
Prema rezultatima javnog nadmetanja na adaptaciji stare Gradske vijećnice u Splitu Poglavarstvo je prihvatilo zahtjev Povjerenstva da se radovi povjere splitskoj tvrtci Palir kao najpovoljnijem ponuditelju s kojom će Grad sklopiti Ugovor o poslovnoj suradnji.

Poslovni prostori
Gradsko poglavarstvo dodijelio je dvama splitskim šahovskim klubovima na privremeno korištenje poslovni prostor u Šimićevoj 52-54, a tvrtci Dan amor prostor od 41,14 metara četvornih na trećem katu Obale hrvatskog narodnog preporoda 5 u svrhu otvaranja zastupništva gradova prijatelja Splita, Jeruzalema i Bet Shemesha i to po povoljnijoj tarifi od 0,76 eura po kvadratu.
Prema odluci Poglavarstva Grad Split i Javna ustanova «Športski objekti» raspisat će natječaj za davanje u zakup 1025 metara četvornih poslovnog prostora u Stobreču gdje će se moči organizirati višenamjenska medicinska i športska djelatnost, ali ne i ugostiteljstvo.

Konačni prijedlog PPU-a Splita
Na svojoj 100-toj sjednici splitsko je Poglavarstvo utvrdilo Konačni prijedlog prostornog plana uređenja grada Splita koji će biti upućen Gradskom vijeću na očitovanje i donošenje odluke. Konačnu odluku o prihvaćanju PPU-a bit Će moguče utvrditi tek nakon što se o njemu očituje Županijski zavod za prostorno uređenje o njegovoj usklađenosti s Prostornim planom Splitsko-dalmatinske Županije i s odredbama Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog pojasa. Nakon pribavljenog očitovanja tražit će se suglasnost na PPUG Splita od Ureda državne uprave, te od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.
Na očitovanje Županijskog zavoda za prostorno uređenje i resornog ministarstva Čeka i konačni prijedlog odluke o donošenju DPU-a za zonu javnih sadržaja sjeverno od Poljičke ceste. Na prostoru između poslovne zgrade Montera i Brodomerkura neće se, kako je prvobitno bilo planirano, graditi benzinska postaja, nego poslovna zgrada trgovačke namjene.
Na javni uvid i javnu raspravu upućen je prijedlog izmjena i dopuna DPU-a dijela kompleksa S4/1 stambenog naselja Mertojak. Građani s toga područja podnijeli su zahtjev da se u Doverskoj ulici utvrdi mogućnost rješavanja kružnog prometnog toka i dograđivanja etažne garaže.
Iz proračuna će se izdvojiti 5,5 milijuna kuna za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa radi izgradnje Puta Trstenika , Spinčićeve i Zajčeve ulice.

Uređenje ZOO vrta
Poglavarstvo Splita ovlastilo je Prirodoslovni muzej i ZOO vrt da raspišu javni natječaj za izvođenje druge i treće faze sanacije Zoološkog vrta za što je osigurano 500.000 kuna. Tako će medvjedi dobiti kanalizaciju, a majmuni nove kaveze s grijanjem. Nove kaveze će dobiti i divlje svinje te ukrasna perad, a ostalim će se životinjama sanirati postojeći kavezi. Uredit će se pročelje Upravne zgrade te krovište i temelji male zgrade.

Pravilnik o socijalnoj skrbi
Propisujući uvjete za ostvarenje prava na socijalnu skrb Gradsko je poglavarstvo na svojoj 100-toj sjednici usvojilo Pravilnik o socijalnoj skrbi koji me definiraju uvjeti i kriteriji za dodjelu novčanih pomoći.

Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.