Sjednice Poglavarstva  18.03.2005.


Prošla 2004. godina završena s viškom od 42 milijuna kuna

   Proračun Grada Splita za 2004. godinu ostvaren je sa 42.251.778 kuna viška. To je obrazlažući Prijedlog  Godišnjeg obračuna Proračuna za 2004. godinu istakao Zdravko Mulić, član Poglavarstva zadužen za financije. Taj iznos predstavlja razliku između ukupnih prihoda (564.809.825 kuna) u 2004. godini i prenesenih sredstava iz 2003. godine (38.228.406 kuna) i rashoda u prošloj godini. Mulić je istakao kako je ostvareni rezultat efekt štednje i dobrog rada započetog još sa gospodinom Deanom Kružićem kao njegovim prethodnikom. «Iako se radi o izvještaju za prošlu godinu, ostvareni proračun je rezultat trogodišnjeg rada» ocijenio je gradonačelnik Miroslav Buličić, dodajući kako je u tom periodu budžet povećan za 50 posto, ali bez podizanja cijena. «Stanje je sređenije nego prije. Gradu treba još sredstava, ali su stvorene pretpostavke  da novo Poglavarstvo radi bez opterećenja. Grad nema zaduženja osim otplate za Žnjan, koju s lakoćom plaća, tako da za sobom ostavljamo čistu i financijski neopterećenu situaciju. Optuživalo nas se da smo sredstva namicali prodajom imovine, a mi smo prodali manje nego nam je odobrilo Gradsko vijeće» rekao je Buličić. Član Poglavarstva Kolja Grisogono je podsjetio da je prošle godine ostvarena rekordna budžetska stavka za staru gradsku jezgru u iznosu 6,3 milijuna kuna, a član Poglavarstva Branko Tonković je upozorio da će za završetak nekih kapitalnih projekata kao što su Bračka i Vukovarska ulica, trebati podići kredite.

   U nastavku sjednice Poglavarstvo je donijelo odluku o oslobađanju Grada od plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju sportske školske dvorane pri OŠ «Trstenik». Riječ je o 171 kuni po m3, odnosno o ukupno 1,49 milijuna kuna. Usvojen je i zaključak kojim se obavezuje Sveučilište u Splitu da, umjesto sredstava komunalnog doprinosa za rekonstrukciju i dogradnju FESB-a i Medicinskog fakulteta u visini 12,3 milijuna kuna, izgradi komunalnu infrastrukturu  za potrebe sveučilišnog kampusa, što uključuje izgradnju prometnica, pješačkih cesta, parkirališta, zelenih površina, pješačkog mosta iznad Ulice Matice Hrvatske, cestovnu rampu – priključak na Vukovarsku ulicu i druge infrastrukturne sadržaje. Vezano za komunalnu infrastrukturu na području Bola u Splitu zaključeno je da Grad nije u mogućnosti osigurati legalni kolni pristup na okolnu gradsku prometnu mrežu, niti je nadležan osigurati legalni kolni pristup. Dana je i suglasnost na dodatak ugovora između Grada i «Dal-kon inga» d.o.o. o sufinanciranju izgradnje izgradnje opskrbne prometnice S1 i pristupne ceste na Pazdigradu. Naime, prijašnjim ugovorom nije bila utvrđena visina PDV-a. Kako se ona utvrđuje na iznos od 981 tisuće kuna, predviđajući radovi se procjenjuju na ukupno 5.44 milijuna kuna. Kako vrijednost naknadnih radova iznosi 924 tisuće kuna (plus 203 tisuće kn PDV-a) to ukupna vrijednost iznosi 1,12 milijuna kuna, što onda ukupno iznosi 6,57 milijuna kuna.

   Poglavarstvo je odobrilo i nabavku informatičke opreme u vrijednosti 200.000 kuna za ustrojavanje nove web stranice. Uz to na sjednici je donesena odluka o osiguranju sredstava za organizaciju utakmice nogometnih reprezentacija Hrvatske i Brazila i o imenovanju povjerenstva za nabavu roba potrebnih za organizaciju te utakmice. Odlukom je prihvaćena obaveza Grada i JU «Sportski objekti» da se sa 100.000 kuna pokriju troškovi smještaja hrvatske reprezentacije, te da se stadion dovede na razinu funkcionalnosti prema standardima koje postavlja UEFA. Riječ je o nabavi novog razglasa, semafora (video zida), te radova na uređenju dijela tribina koji se odnosi na A i B lože, novinarske lože i uređenje svlačionica s ostalim pratećim sadržajima. Povjerenstvo, na čijem je čelu dogradonačelnik Ljubomir Urlić će razmotriti koji su radovi nužni i koliko će oni koštati. U nastavku je odlučeno da se pokriju troškovi korištenja sportske dvorane «Diokom Novi», odnosno osiguraju sredstva za njeno korištenje do kraja ove godine. Poglavarstvo se suglasilo da se potpiše sporazum sa poduzećem «Diokom Novi» d.o.o. u čijim prostorima je smještena dvorana i sa ASK «Split», a sa ciljem korištenaj tog prostora za trening atletičara ASK-a, među kojima je i Blanka Vlašić. Grad će tako namiriti sredstva od 254.540 kuna za pokrivanje duga za prošlu godinu. Naime, dogovorena zakupnina je 3 eura/m2. Prethodni ugovor je bio zaključen na rok do 1. travnja prošle godine. Atletičari ASK-a su nastavili koristiti taj prostor, a grad je danas odlučio preuzeti nastali dug za korištenje dvorane u prošloj godini. Pritom je utvrđeno da veličina prostora nije bila 500 m2, nego 802, pa će se platiti i ta razlika, a platit će se troškovi električne energije, vode, telefona i korištenja zajedničkih prostorija i instalacija u visini 12.000 eura. Osim toga, grad će namiriti i dug za prva tri mjeseca ove godine u iznosu od 90.225 kuna. Sredstva u ukupnom iznosu od 420.000 kuna osigurat će se sa stavke «izgradnja školskih sportskih dvorana» i predstavljaju pet posto za to predviđenih sredstava. Poglavarstvo je potom prenijelo pravo korištenja, upravljanja i održavanja sportskog objekta bazen «POŠK», odnosno svih sportskih i komercijalnih sadržaja u uvali Zenta, koji su u vlasništvu Grada, Vaterpolo klubu «POŠK», na rok od godine dana. Pritom će VK «POŠK» osigurati korištenje objekta Plivačkom klubu «POŠK».

   U okviru humanitarnih donacija Poglavarstvo je izdvojilo 20.000 kuna za Društvo oboljelih od multipleks skleroze za nabavku kombija za udrugu. Za Klub roditelja djece sa najtežim invaliditetom «Anđeli» izdvojeno je 5.500 kuna. Odobreno je i 12.000 kuna Aničić Dijani za kupnju invalidskih-ortopedskih kolica. Slijepo rođenoj djevojčici Eli Barišić odobreno je 10.000 kuna za nabavku specijalnog kompjutera i elektroničke bilježnice s Braiellovom tipkovnicom. Željku Rađi je pak odobreno 8.000 kuna za kupnju polovnog stambenog kontejnera. Uz to Poglavarstvo je usvojilo Nacrt prijedloga Splitske strategije – jedinstvene politike za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2005. do 2008. godine. Potom je usvojen izvještaj o organizaciji javnog parkirališta pod naplatom na kupalištu «Kava» u Slatinama u 2004. godini i produženju ugovora sa DVD «Slatine». Imenovano je i povjerenstvo za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova petog kata zgrade Gradske uprave «Banovina». Cilj je naime da se dovođenjem svrsi petog kata objedine sve gradske službe. Vrijednost radova je procijenjena na 1,6 milijuna kuna. Poglavarstvo je zatim prihvatilo da se tvrtki «SONG» d.o.o. odobri besplatno korištenje Prokurativa (20. i 21. svibnja) za održavanje koncerta Budapest Gypsy Symphony Orchestra, koji je poznat i pod nazivom 100 romskih gudača. Na kraju sjednice usvojen je i Preventivno-operativni plan zaštite od šumskih požara na otvorenom prostoru grada Splita za 2005. godinu.

   Po završetku sjednice Poglavarstvo je u funkciji skupštine TD «Stano-uprava» d.o.o., TD «Lovrinac» d.o.o. i TD «Parkovi i nasadi» d.o.o. usvojilo planove poslovanja za 2005. godinu ta tri trgovačka društva.

Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.