Sjednice Poglavarstva  24.05.2005.


Grad spreman za dogovor sa Tomislavom
Ivićem o prodaji „Ambasadora“

   Splitsko gradsko Poglavarstvo usvojilo je na današnjoj 109. sjednici Prijedlog rješenja spora između Grada Splita i Tomislava Ivića o prodaji hotela „Ambasador“. Prema usvojenom Prijedlogu prihvaća se održavanje na snazi Ugovora i Aneksa o prodaji „Ambasadora“ sklopljenog s Tomislavom Ivićem. Poglavarstvo je pritom, slijedeći zaključke Gradskog vijeća, kao uvjet stavilo klauzulu da Ivić treba gradu isplatiti preostali dug kupoprodajne cijene zajedno sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama, kao i troškove pokrenutih parnica. Nakon te isplate pristupit će se zaključenju nagodbe sa Ivićem kojom će se Iviću ustupiti tražbina Grada Splita prijavljena u stečajnom postupku nad Komercijalnom bankom Zagreb. U raspravi je rečeno da bi Grad u svakom slučaju dobio sudski spor, ali da je neizvjesno koliko bi se godina trebalo čekati do njegovog okončanja, te da je ova nagodba u interesu obiju strana, a i da je gotovo u cijelosti podudarna s prijedlogom samog Ivića. Zaključeno je i da se nagodba realizira u roku 15 dana od dana obračuna dugovanja glavnice, kamata i troškova.

   Jedina točka dnevnog reda oko koje nije postignuto jednoglasje bila je ona o načinu podjele stanova POS-a na Brodarici. Naime, kako je projekt stanova POS-a napravljen prije nego je sastavljena lista prvenstva pojavio se problem da svi stanovi po površini neće odgovarati onima koji se nalaze na listi. Kako bi to moglo dovesti do problema zaključeno je kako sve mora biti podređeno tome da se ide redoslijedom liste prvenstva. Tako onima koji ne budu moći kupiti stan koji im pripada jer nisu kreditno sposobni treba omogućiti da kupe manji stan. Pošto će tim načinom ostati samo veliki stanovi onda istim redoslijedom treba omogućiti kupnju većih stanova, s tim da se 10 m2 iznad odobrene kvadrature obračunava po cijeni stanova POS-a, dok će za ostatak viška kvadrature cijenu odrediti Agencija za promet nekretnina. Iako je bilo mišljenja da se time neki sa liste dovode u neravnopravni položaj Poglavarstvo je većinom od šest glasova usvojilo dopunu Pravilnika, dok su dva člana bila suzdržana.

   U nastavku sjednice raznim udrugama je dodijeljeno devet sklonišnih prostora, koja su u vlasništvu grada. Tako je Odred izviđača „Jadran“ dobio 85 m2 u Krležinoj 18 po cijeni od 0,50 eura/m2. Veterinarska stanica Filipović d.o.o. je dobila 355 m2 u Kukuljevićevoj 1 po cijeni 1 euro/m2. Skautski klub „Meje“ dobio je u Njegoševoj 1a 87 m2 po cijeni 0,50 eura/m2. Sveučilišna knjižnica je dobila 153 m2 u ulici R. Boškovića po cijeni 0,50 eura/m2. Udruga obitelji četvero i više djecedobila je dva skloništa u Ostravskoj 14, oba površine 179 m2 po cijeni 0,50 eura/m2. Karitas Župe materinstva Blažene Djevice Marije dobio je besplatno 115 m2 u Gradišćanskih Hrvata 5. Metalis d.o.o. je dobio 175 m2 u Trondheimskoj 10 po cijeni 1,50 eura/m2. Hrvatski crveni križ Gradskog kotara „Mertojak“ dobio je besplatno 180 m2 u Trondheimskoj 10. Electro dynamic d.o.o. dobio je 200 m2 po cijeni 1,5 eura/m2.

   Potom je Poglavarstvo usvojilo Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada za 2005. godinu. Pokrenut je i postupak za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje zaštitarskih usluga čuvanja „Banovine“ u 2005. godini. Izvršen je i odabir najpovoljnijeg ponuditelja informatičke opreme. Sa cijenom 130.548 kuna izabrana je tvrtka „IT SISTEMI“. Prihvaćena je ponuda „NIRS“-a d.o.o. za kupnju građevinskog zemljišta na Dračevcu površine 248 m2 u iznosu 160.500 kuna. Potom je Poglavarstvo usvojilo informacije o planu poslovanja i financijskom rezultatu gradskih komunalnih društava i društva „Stanu-uprava“ d.o.o. u 2005. godini. Pritom je ocijenjeno da se poslovanje u „Prometu“ ne odvija prema predviđanjima, po kojima bi ove godine to poduzeće trebalo završiti u plusu. Rečeno je kako je prošla godina završena sa minusom od 1,5 milijuna kuna, temeljni kapital je smanjen na 8,9 milijuna i na kritičnoj je granici, pogotovo jer su dugovi prema dobavljačima dosegli preko osam milijuna kuna. Istaknuto je da je Split ispunio sve obaveze prema „Prometu“ dok ostali suvlasnici to nisu uradili što bitno doprinosi teškom stanju. Uvažavajući socijalne i ekonomske zahtjeve budućih korisnika građevine „Anić“ kao i potrebu definiranja međusobnih odnosa u vezi obaveze plaćanja komunalnog doprinosa Poglavarstvo je zaključilo kako treba ispitati zakonske i tehničke mogućnosti privremenog priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu, a do trenutka ostvarenja propisanih uvjeta za trajno priključenje. U tom smislu će se zatražiti očitovanje nadležnih državnih institucija: državnog inspektorata, odvjetništva i ureda državne uprave kako bi se utvrdili mogući uvjeti privremenog priključenja isključivo za stanove.

   U nastavku je usvojen prijedlog da se novom Poglavarstvu sugerira da prilikom izrade Izmjena i dopuna Proračuna Grada za 2005. godinu u resoru kulture osiguraju dodatna sredstva u visini 1,5 milijun akuna, čime bi se omogućilo povećanje mase sredstava za plaće zaposlenih u kulturi, za 7 posto, počevši od 1. svibnja ove godine, čime bi se stvorila zakonska pretpostavka za potpisivanje Kolektivnog ugovora za ustanove u kulturi grada. U raspravi je rečeno kako treba ocijeniti koliko je to realno jer bi godišnje to bilo oko 4 milijuna kuna, ali i da to povlači pitanje dječjih vrtića, uprave, javne ustanove sportski objekti, što iznosi oko 15 milijuna kuna, što je sada teško ispuniti. Poglavarstvo je potom prihvatilo inicijativu za raspisivanje javnog nadmetanja za izradu idejnog projekta rekonstrukcije stadiona „Park mladeži“, izgradnje atletske dvorane pri stadionu i nadogradnje dva kata na postojećem objektu.

   Na sjednici je odobrena i jednokratna financijska potpora udruzi „Oblica“ iz Žrnovnice u visini od 10.000 kuna, kao subvencija poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima, a vezano za osnivanje Zajednice maslinara i uljara Hrvatske. Županijskoj udruzi slijepih dodijeljeno je 7 tisuća kuna za akciju „Pomognimo slijepima razbiti mrak koji ih okružuje“.Utvrđeno je i da je poduzeće „Level“ dalo najbolju ponudu za izvođenje radova na unutrašnjem uređenju petog kata „Banovine“, što će omogućiti objedinjavanje svih gradskih službi na jednom mjestu. Ponuda „Levela“ iznosi 1.579.601,86 sa PDV-om. Donesena je i odluka o dodjeli građevinskog zemljišta, površine 310 m2 ,  za izgradnju obiteljske kuće HRVIDR Renatu Juriću 30 postotnom invalidu Domovinskog rata.

Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.