Sjednice Poglavarstva  22.08.2005.


Grad Split-domaćin i suorganizator DAVIS Cupa
Hrvatska-Rusija

   Prva točka dnevnog reda, na prijedlog predsjednika Poglavarstva Zvonimira Puljića, današnje sjednice Poglavarstva, bilo je usvajanje zaključka o prihvaćanju domaćinstva i suorganizatorstva za pripremu i organizaciju poluzavršnice Davis Cup susreta teniskih selekcija Hrvatske i Rusije, koji će se održati od 23. do 25. rujna 2005. g. u Splitu.
Istim zaključkom Poglavarstvo je imenovalo Počasni odbor na čelu s ministrom Draganom Primorcem te Organizacijski i Izvršni odbor na čijem je čelu Ivan Kuret, zamjenik gradonačelnika. Sredstva iz sponzorskih ugovora će se uplaćivati na račun Gradskog proračuna a za poslovanje Izvršnog odbora će se otvoriti poseban podračun pri računu Javne ustanove "Športski objekti" na koji će Poglavarstvo iz Proračuna uplatiti inicijalnih 100.000,00 kn.
   Državnom institutu "Marulianum" dat će se na korištenje Stara gradska vijećnica Grad Split podržava ideju o utemeljenju Državnog instituta "Marulianum"kao znanstvenog i kulturnog instituta za proučavanje humanističkog opusa Marka Marulića. Nakon utemeljenja ovog Instituta grad Split će donijeti odgovarajuće odluke te Institutu dati na korištenje Staru gradsku vijećnicu na Narodnom trgu kao svoj udio u stvaranju ove značajne institucije.
   Cijeneći potrebe gradskih kulturnih institucija, Poglavarstvo je Muzeju Grada Splita dalo na korištenje, bez naknade, prostor na Carrarinoj poljani za pohranu vrijedne muzejske građe.
   Nadalje, članovi Poglavarstva su usvojili prijedlog Zaključka kojim se odbacuje prigovor tvrtke Konzalting d.o.o. Zagreb na Rješenje Poglavarstva o odabiru najpovoljnije ponude za izradu idejnog rješenja i projektne dokumentacije rekonstrukcije i adaptacije zgrade "ex Depadans". Usporedbom ponuda utvrđeno je daje najpovoljnija ponuda "Prograding", d.o.o. iz Splita, koja je i izabrana kao najpovoljnija za oko 4,85 % niža od prosječno ponuđenih cijena svih prihvatljivih ponuda.

Legalizirati  ogradu postavljenu oko splitskog Poljuda
   Javna ustanova "Športski objekti" zadužena je da poduzme radnje na ishođenju dozvola za postavljanje ograde oko Gradskog stadiona "Poljud" koja je postavljena prilikom nedavno održane nogometne utakmice između Hrvatske i Brazila, a na traženje MUP-a i sukladno uvjetima UEFE.
   Igor  Boraska, član Poglavarstva zadužen za prosvjetu, šport i tehničku kulturu je osim ovog zaključka, predložio i niz točaka vezanih uz adaptaciju i uređenje pojedinih osnovnih škola i vrtića. Svi su ti prijedlozi prihvaćeni kako bi splitski predškolci i školarci ove školske godine ušli u obnovljene i sanirane objekte.

   Grad Split će ove godine donirati međunarodnoj konferenciji o softveru, telekomunikacijama i računalnim mrežama SoftCOM 2005 iznos od 35.000,00 kuna. Inače, ova manifestacija će se od 15. do 17. rujna o.g. održati u marini Frapa a okupit će znanstvenike i stručnjake iz cijelog svijeta.
   Za koordinatora–predstavnika grada Splita koji će biti zadužen za rješavanje problematike infrastrukture za stambeno-poslovnu građevinu na lokaciji Brodarica–Split imenovan je zamjenik gradonačelnika Božidar Čapalija.
   Poglavarstvo je također na današnjoj sjednici za voditelja projekta Generalni urbanistički plan Splita  imenovalo diplomiranog inženjera arhitekture Damira Vujčića, zaposlenika u gradskom resoru za urbanizam i zaštitu okoliša , te usvojilo nekoliko predmeta iz područja urbanizma i gradske imovine.

Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.