Sjednice Poglavarstva  21.10.2005
.


Utvrđen Konačan prijedlog Prostornog plana Grada Splita

   Utvrđivanje Konačnog prijedloga Prostornog plana Grada Splita i prihvaćanje izvještaja s provedene javne rasprave obilježilo je današnju 26. sjednicu splitskog gradskog Poglavarstva. Član Poglavarstva zadužen za urbanizam Branko Poljanić je istakao kao je prijedlog bio dva puta na raspravi i to 2001. i ove godine, te da je na njega dano 618 primjedbi od kojih je prihvaćeno 10-tak posto. Utvrđeni Prijedlog će biti proslijeđen ministarstvima kulture, okoliša, odbrane, poljoprivrede, te Uredu državne uprave, kao i županijskom Zavodu za urbanizam na dobivanje suglasnosti. Što se tiče primjedbi koje nisu usvojene, one će biti pismeno proslijeđene njihovim autorima prije usvajanja Plana na sjednici Gradskog vijeća.

   Govoreći o detaljima Poljanić je između ostalog kazao da se ovim Planom konačno omogućuje sanacija  kamenoloma u Srinjinama i Perunu, koji će biti ugašeni 2010. odnosno 2011. godine. Kako bi se omogućila provedba novog PUP-a Poglavarstvo je donijelo i odluku o stavljanju izvan snage dijela postojećeg GUP-a, jer on ima veće granice obuhvata od prijedloga novog, koji je na javnoj raspravi.

   U nastavku je prihvaćen prijedlog Povjerenstva za odabir najpovoljnijih ponuđača za isporuku informatičke opreme i softwarea za potrebe praćenja rješavanja dokumenata preko Interneta. Tako je za nabavu servera odabrana tvrtka „S&T Hermes Plus“ iz Zagreba sa ponudom 145 tisuća kuna (bez PDV-a). Za nabavu PC-a odabrana je „Lama“ iz Splita sa ponudom 50 tisuća kuna (bez PDV-a). Također za nabavu PC-a isto tvrtka „Lama“ sa 25,8 tisuća kuna (bez PDV-a). Za četvrtu kategoriju ponuda izabrana je opet „lama“ sa ponudom 10,7 tisuća kuna (bez PDV-a). Potom „IT sistemi“ iz Splita sa 23 tisuće kuna (bez PDV-a). Sljedeća je također izabrana „Lama“ sa ponudom 9 tisuća kuna (bez PDV-a). Za nabavu softwera odabrana je „S&T Hermes Plus“ sa ponudom 90,3 tisuće kuna (bez PDV-a). Istodobno je usvojen prijedlog da se poveća brzina stalne linije prema Internetu sa postojećih 521 Kbps na 1024 Kbps, sa rokom do 6. svibnja 2006. godine. Primarni povod ovoj odluci je u zagušenju Internet linije zbog povećanog interesa građana u okviru javne rasprave o GUP-u. Povećanje mjesečne cijene za najam linije će iznositi oko 7.800 kuna, za što postoje sredstva u proračunu. Potom je za izvođača radova na ugradnji centralnog grijanja u OŠ „Mertojak“, kao najbolji ponuđač odabrana tvrtka „Brodosplit Inženjering“ d.o.o. s ponudom od 992.317 kuna u koju je uključen PDV. Usvojena je i odluka da se kupi knjiga „Judita“ Marka Marulića, te da se u povodu postavljanja kamena temeljca za izgradnju Sveučilišne knjižnice u Splitu knjiga i pokloni knjižnici. Riječ je o bibliofilskom izdanju, kakvih je samo tri, iz 1627. godine i čija je otkupna vrijednost 20.000 kuna.

   Poglavarstvo je zatim usvojilo zaključak o detaljnoj reviziji financijskog izvješća za 2004. godinu i skraćenoj reviziji financijskog izvješća za razdoblje siječanj-rujan 2005. godine u Ustanovi za rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem Split (DES). Time je Upravno vijeće DES-a zaduženo da raspiše natječaj za najboljeg ponuđača za izradu revizije. Zbog nepostojanja analize korištenja dijela prostora za čiji zakup je objavljen natječaj24. travnja ove godine, Poglavarstvo je poništilo dio tog natječaja, zaključivši da se nakon analize korištenja utvrdi daljnji postupak. Usporedo s tim odlučeno je da se pokrene postupak prodaje stanova (Trg Gaje Bulata 6/II – 91,22 m2 i Ispod ure 3/I – 87,31 m2 ) koji su opterećeni ugovorom o najmu na neodređeno vrijeme. Također, odlučeno je da se proda sedam stanova koji su u najmu na određeno vrijeme ili bespravno useljeni. Riječ je o stanovima u: Omiška 14a/I (50m2), Šubićeva 7/II (52,38m2), Solinska 1/prizemlje (34,50m2), Poljana kneza Trpimira 2/I (38,74m2), Table 6a/III (25m2), Doverska 3/XIII (85,71m2) i Hercegovačka 98/VI (55,60m2). Zbog bespravno useljenog prostora u Ulici bana Jelačića Društvo Blaćana i prijatelja Blata nije moglo u njega useliti, pa je Poglavarstvo donijelo odluku da im se dodijeli prostor u matoševoj 16 (prizemlje), površine 38m2, a po cijeni najma od 0,76 eura/m2.


Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.