Sjednice Poglavarstva  18.11.2005.


Počeo postupak za izdavanje municipalnih obveznica Grada Splita

   Usvajanjem zaključka o upućivanju poziva bankama za dostavu ponuda za obavljanje poslova pokrovitelja izdanja municipalnih obveznica Grada Splita, splitsko gradsko Poglavarstvo je na današnjoj sjednici počelo realizaciju jednog od najvažnijih predizbornih obećanja aktualne vladajuće koalicije. Kako je pojasnio urica Jurišić, član Poglavarstva zadužen za financije poziv će se uputiti Hypo Alpe Adria banci d.d., HVB Splitskoj banci d.d., Zagrebačkoj banci d.d., Privrednoj banci Zagreb d.d., Raiffeissenbank Austria d.d., Erste & Steiermarkische bank d.d., Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. i OTP banci d.d.. Obveznice će se izdati u dvije tranše: prva polovica početkom lipnja 2006. godine, a druga polovica početkom prosinca 2006. godine. Izdat će se ukupno obveznica u vrijednosti 8 milijuna eura, uz valutnu klauzulu (kunska protuvrijednost iznosa u eurima prema srednjem tečaju HNB na dan izdanja). Rok dospijeća obveznica je sedam godina od izdavanja prve tranše. Kamatna stopa će biti fiksna i iznosit će između 4,25 i 4,5 posto. Rok pozvanim bankama za ponudu je 30. studenog 2005. godine u 12,00 sati. U svrhu odabira najbolje ponude za obavljanje poslova pokrovitelja i agenta izdanja obveznica Poglavarstvo je imenovalo povjerenstvo na čijem čelu je gradonačelnik Zvonimir Puljić, a u čijem sastavu su još Željko Jerkov, Veljan Radojković, Jurica Jurišić i Ranka Stipišić.
   U nastavku sjednice Poglavarstvo je donijelo odluku o osiguranju proračunskih sredstava za nabavu udžbenika učenicima osnovnih škola na području Splita za školsku 2006./2007. godinu. Riječ je o đacima u 27 splitskih osnovnih škola, pri čemu će učenici prvog razreda dobiti po 500 kuna, učenici 2.,3. i 4. razreda po 400 kuna, učenici 5. i 6. razreda po 750 kuna, te učenici 7. i 8. razreda po 900 kuna. Ovo pravo bit će ostvareno podjelom novčanog bona određene vrijednosti za svakog učenika. Za korisnike socijalne skrbi sredstva će biti osigurana u Proračunu RH.
   Potom je usvojen zaključak kojim se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta RH preporuča sufinanciranje cijene javnog prijevoza redovitih studenata grada Splita. Ovaj zaključak je usvojen na prijedlog Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu, koji su Poglavarstvo upoznali s nepovoljnijim položajem splitskih studenata u odnosu na one u Zagrebu i Osijeku, a u odnosu na mjesečne karte javnog prijevoza.
   Poglavarstvo je dalo i preporuku Odboru Gradskog vijeća za izbor i imenovanje, da Vijeću predloži razrješenje dosadašnjih i imenovanje novih članova školskih odbora osnovnih škola na području Splita.
   Također, temeljem ograničenog pribavljanja ponuda za ugradnju video nadzora u dječjim vrtićima, odabrani su najbolji ponuđači: za DV „Mimoza“ „Čulić elektro centar“ d.o.o. iz Solina, s ponudom od 35,340 kuna bez PDV-a; za DV „Srećica“ „Prolux“ d.o.o. iz Splita s ponudom od 44,494 kuna bez PDV-a; za DV „Kaštelet“ također „Prolux“ d.o.o. s ponudom od 54,934 kune bez PDV-a; i za DV „Adriana“ „Prolux“ s ponudom 60,114 kuna bez PDV-a.
   Na sjednici je usvojen i zaključak o sufinanciranju preventivnih liječničkih pregleda splitskih sportaša u ambulantama sportske medicine. Zaključkom se osigurava 100.000 kuna, od kojih će se isplaćivati temeljem ispostavljenih računa ovjerenih od korisnika usluga u iznosu od 20 kuna po pregledu.
   Odabran je i najbolji ponuditelj za kupnju platforme za prijevoz invalida Gorana Štaba, zaposlenika „DES“-a. Među šest ponuda odabrana je ponuda „Končara“ d.o.o. u iznosu od 139.950 bez PDV-a.

Usvojen financijski izvještaj o Davis cup susretu Hrvatska - Rusija
   Nepuna dva mjeseca nakon odigravanja polufinalnog susreta Davis cupa između Hrvatske i Rusije, odigranog od 23-25. rujna ove godine, splitsko Poglavarstvo je usvojilo financijski izvještaj o odigranom susretu. Ocijenjeno je da je Grad ostvario višak sredstava u iznosu od 354.957 kuna, koje će se doznačiti JU „Sportski objekti“ (koja je u minusu 519.478 kuna), kako bi se cesijom podmirile obaveze dobavljačima, odnosno prema dospjelim računima. Manjaqk od 164.521 kune  kroz donacije će se dostaviti JU „Sportski objekti“ kako bi se pokrili svi rashodi Davis Cupa.
   Potom je utvrđen Prijedlog odluke o financiranju rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću. Kako je pojasnio gradonačelnik Zvonimir Puljić, sukladno odluci Ustavnog suda, a analogno primjenjujući odredbu donesenu za Sabor RH, i ovim se Prijedlogom izjednačavaju nezavisni vijećnici s onima koji su preko stranačkih lista došli u Vijeće. Riječ je o cca 2,5 milijuna kuna koje se dijele na 25 vijećnika. Sredstva ne idu na račune vijećnika, nego na račun stranke, odnosno kluba vijećnika.
   Potom je odlučeno da se osiguraju sredstva za kupnju opreme za laboratorij za DNA dijagnostiku KB Split – Kliničkog zavoda za patologiju, sudsku medicinu i citologiju. Na molbu KB Poglavarstvo je odobrilo pomoć u visini 500.000 kuna, s tim što će se 100.000 uplatiti sada, a ostatak od 400.000 nakon usvajanja proračuna za 2006. godinu.
   Donesene su i odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu topografskih i katastarskih planova: Vukovarske ulice (dionica od Put Kamena-Šina do spoja na Bračku ulicu) – Zoran Burazin iz Kaštel Gomilice sa 160.000 kuna bez PDV-a; rekonstrukcije Puta sv. Lovre od križanja s Ulicom klanci do križanja sa Stepinčevom ulicom – „Geoprojekt“d.d. sa cijenom od 14.000 kuna bez PDV-a; rekonstrukciju Puta sv. Lovre do križanja sa Ulicom klanci do križanja sa Stepinčevom ulicom u Stobreču – Projektni biro Damjanić d.o.o. sa ponudom od 65.000 kuna bez PDV-a. Također o natječaju za geodetske podloge za trasu Bračke ulice – dionica od spoja na III dionicu Obilaznice Splita do ulazne ceste za Stobreč i spojna ulica sa Obilaznice na Vukovarsku ulicu na Šinama, kao i o osnivanju povjerenstva. Postupak nabave i izbor povjerenstva obavljen je i za izvođenje radova na kanalizacijskom kolektoru uz stambeno-poslovni objekt „SEM“ na Ravnim Njivama. Imenovano je i tročlano Upravno vijeće Javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Splita, a donesena je i odluka o držanju domaćih i drugih životinja na području Grada.

Korištenje javnih površina
   Umjetničkom fotografu Šimi Strikomanu je odobreno besplatno korištenje dijela Rive, kod crkve sv. Frane – Trg Franje Tuđmana, radi realizacije projekta Milenijske fotografije „Splitski kampaneli“. Snimanje će biti obavljeno u nedjelju 20. studenog od 13,00 do 17,00 sati, a kao potpora projektu svirat će limena glazba iz Vodica, čiji prijevoz će osigurati Grad Split. Reto centru – prijatelji nade iz Klisa odobreno je privremeno korištenje Obale hrvatskog narodnog preporoda, ispred poslovnice Croatia airlines-a u periodu od 26. do 27. studenog u vremenu od 17,30 do 20,30 sati, radi postavljanja štanda s edukativnim lecima i materijalima o suzbijanju i liječenju narkomanije. Također, o korištenju dijela Marmontove ulice nasuprot robne kuće „Maja“, udrugama Prijatelji životinja i Plavi planet. Korištenje je odobreno besplatno za dane 19. i 26. studenog u vremenu 10,00 do 13,00 sati.
   Poglavarstvo je donijelo odluku o pomoći radi ublažavanja i otklanjanja posljedica nepogode – olujnog nevremena koje je zahvatilo Split 13/14. studenog 2004. godine. Pomoć, u visini do 4 tisuće kuna se dodjeljuje fizičkim osobama upisanim u Upisnik poljoprivrednika (168), te fizičkim osobama koje su pretrpjele znatnije štete na građevinama (29). Stvarna šteta u poljoprivredi iznosila je 549.185 kuna (isplaćeno 137.317 kuna), a na građevinama 301.084 kune (isplaćeno 75.274 kune).
   Odlučeno je i da se kao potpora organizatoru – Hrvatsko-švicarskom društvu Split osigura 5.000 kuna za održavanje VI PAN europskog pomorskog simpozija, koji se održava 17. i 18. studenog u Splitu.
   Sukladno rezultatima nadzora Središnjeg državnog ureda za upravu, od 6. travnja ove godine Poglavarstvo je proslijedilo Gradskom vijeću prijedlog izmjena Odluke o ustrojstvu uprave Grada Splita. Prijedlogom se između ostalog uvodi Ured za branitelje, Služba za staru gradsku jezgru se „premješta“ u sektor urbanizma, a pri gradonačelniku se formira služba unutarnje revizije.
   Jednoglasnom odlukom za upravitelja poslovne zgrade u Put brodarice 6, koju je grad kupio 1997. godine, a od 18. svibnja 2001. ima i uporabnu dozvolu. Rekonstrukciju i nadogradnju je vršila Služba za izgradnju, koja nije izvršila primopredaju objekta radi daljnjeg korištenja. Od početka se javljaju problemi plaćanja potrošnje struje i vode, korištenja zajedničkih instalacija i uređaja, posebno lifta, te zahtjevi korisnika za priznavanjem trajnih ulaganja zbog nedovršenosti prostora. Naime, zgrada ima niz nedostataka koje treba otkloniti, a radi se o sanacijskim zahvatima.  Kako je Stano-uprava zakupnik dijela prostora obratila se gradu s prijedlogom da im se povjeri upravljanje zgradom, te je dostavila Elaborat o pregledu zgrade sa uočenim nedostacima i procjenu troškova sanacije (najnužniji troškovi i nabava opreme su procijenjeni na 95.000 kuna). Potrebno je brinuti i o njenom redovnom održavanju i funkcioniranju. Gradska pričuva koju bi Grad plaćao po cijeni 1,925 kn/m2 iznosila bi 140.000 kuna. Kako je Stano-uprava upravitelj svih stambenih zgrada u kojima Grad ima većinski udio odlučeno je da se upraviteljem odredi Stano-uprava d.o.o., uz cijenu 100.000 kuna godišnje.

Stvorene pretpostavke za natječaje u javnim poduzećima
   Usvajanjem izmjena temeljnih akata RO „Vodovod i kanalizacija“ i komunalnog poduzeća „Promet“ Poglavarstvo je stvorilo preduvjete da se izbor uprave tih poduzeća vrši na temelju natječaja, a ne imenovanjem.
   S istim povodom nakon sjednice Poglavarstva održane su sjednice skupština društava u kojima je grad vlasnik, a čiji saziv čine članovi gradskog Poglavarstva. Tako je izmjena akata izvršena u „Stano-upravui“ d.o.o., „Lovrincu“ d.o.o., dok će odluka za „Parkove i nasade“ d.o.o. biti naknadno donesena, jer je bila odsutna predsjednica Skupštine Tamara Visković .

Minuta šutnje za Vukovar
   Prije početka sjednice Poglavarstva, gradonačelnik Puljić je pozvao sve prisutne da minutom šutnje odaju počast svim braniteljima Vukovarima palim u njegovoj obrani na današnji dan prije 14. godina.

Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.