POVJESNA JEZGRA SPLITA - UPOZNAJTE SVJETSKU KULTURNU BAŠTINU

Dioklecijanova palača

Rekonstrukcija Dioklecijanove palače (E.Hebrard, 1912).

Dioklecijanova palača

Rekonstrukcija tlocrta Dioklecijanove palača (J.Marasović).

Dioklecijanova Palača je jedan od najbolje sačuvanih spomenika rimskoga graditeljstva na čitavome svijetu. Početkom 20. st. zahvaljujući istraživanjima Austrijanca G. Niemanna i Francuza E. Hebrarda, koja su se nadovezala na ona prva Engleza R. Adama iz 18. st., povećana su znanja o njezinom izvornom izgledu. Od pedesetih godina ovog st. vode se sustavnija istraživanja i proučavanja toga kompleksa.

Careva je Palača bila sagrađena kao prikladna interpolacija raznih sadržaja luksusne vile - ljetnikovca u shemu rimskog vojničkog logora (castruma), podijeljenog na četiri dijela dvjema glavnim ulicama. Južni dio Palače bio je u toj shemi predviđen za cara, njegov stan i odgovarajući državni i vjerski ceremonijal, dok je sjeverni bio za carsku stražu - vojsku, poslugu, za spremišta i sl.

Palača je pravokutna građevina (oko 215 x 180 m) s četiri velike kule na uglovima, četvorim vratima na svakoj strani i s po četiri manje kule na zidovima. Donji dio zidina bez ikakvih je otvora, dok je gornji kat rastvoren monumentalnim trijemom na jugu i hodnicima s velikim lučnim prozorima na ostalim trima stranama.

Tijekom st. stanovnici Palače, a potom i građani Splita adaptirali su te prostore za sebi odgovarajuće potrebe, pa su tako i zgrade u unutrašnjosti i vanjski zidovi s kulama uvelike promijenili prvobitni izgled.

Poslije drugog svjetskog rata uklonjene su stare dogradnje uz istočni i sjeverni zid Palače pa se danas vrlo dobro nazire njezin izvorni lik.