POVJESNA JEZGRA SPLITA - UPOZNAJTE SVJETSKU KULTURNU BAŠTINU

Lazareti

Crtež jugoistočnoga dijela Splita s Lazaretima iz 1782. godine (L.F.Cassas)

Lazareti

Zgrada Lazareta porušene nakon II. svetskog rata.

Lazareti

Sjeveroistočni dio splitske luke početkom 20.st., lijevo zgrada Režije duhana, a u pozadini crkva sv.Petra, porušena 1944. godine.

Lazareti

Crtež Lazareta iz 1857. godine.

Lazareti

Tlocrt Lazareta iz 1817. godine (V.Andrić).

Lazareti

Crtež Rive i južnoga pročelja Palače iz 1782. godine (L.F.Cassas).

U poodmaklom 16. st., u prilično smirenim mletačko-turskim političkim, vojnim i gospodarskim odnosima, Split je postao važan centar tranzitne trgovine s muslimanskim zaleđem. Uz dopuštenje središnjih vlasti Mletačke republike, a poticajem uglednoga trgovca, španjolskog Židova Danijela Rodrige, započeo se 1581. god., pokraj jugoistočne kule Dioklecijanove Palače, graditi lazaret. To je bio sklop građevina sa skladištima za raznovrsnu robu, carinarnicom i bankom, a potom i karantenom za ljude i za robu koja je pristizala u Split.

Gradska luka imala je u to doba dobro oblikovano pristanište za veći broj lađa koje su u nju doplovljavale. Stoga je obiman promet s muslimanskim zaleđem bio je važan čimbenik gospodarskog napretka Splita.

Ekspanzija i uspješnost trgovanja već na početku 17. st. potakli su nastavak gradnje i proširenje lazareta u dva navrata, pa je ovaj splitski neko vrijeme bio jedan od najvećih na Sredozemlju. No, Kandijski rat (1645.-1649.) pa potom morejski (1684.-1699.), ratovi Mletaka s Turskom, prekinuli su to plodonosno trgovanje pa se Split vratio u skromnije okvire jadranskih gradova.