index
press.gif
Planovi na snazi
PPU grada Splita
GUP Splita
PUP-i na snazi
UPU-i na snazi
DPU-i na snazi
Planovi u izradi
Planovi na javnom uvidu
Izvješća o javnim raspravamamain_galerija
Split Riva

Urbanistički planovi uređenja na snazi


UPU područja Bilice II Mostine

više

UPU Slatine 1

više

UPU središnjeg dijela naselja - Slatine 3

više

UPU područja Šine – Vidovac

više

UPU zone poslovnog sadržaja južno od Solinske ceste na području Brda

više

UPU stambenog naselja Vrh Sućidra

više

UPU kampusa Sveučilišta u Splitu

više

UPU područja Sirobuja

više

UPU Korešnica 3

više

UPU Dujmovača-Smokovik Zapad

više

UPU Bilice Sjever

više

UPU područja dijela Mejaša i Dragovoda

više

UPU stambenog naselja Stobreč

više

UPU uvale Duboka Garma (Slatine 2)

više


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba