index
press.gif
Planovi na snazi
PPU grada Splita
GUP Splita
PUP-i na snazi
UPU-i na snazi
DPU-i na snazi
Planovi u izradi
Planovi na javnom uvidu
Izvješća o javnim raspravamamain_galerija
Split Riva

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA SPLITA

 

Grafički dio:

Namjena

Promet

Pošta i telekomunikacije

Energetski sustav

Vodoopskrba

Kanalizacija

Uvjeti korištenja kultura

Uvjeti korištenja krajobraz

Uvjeti korištenja primjena

Uvjeti za korištenje

Građevinska područja naseljaTekstualni dio:

Knjiga 1 - (obrazloženje)

Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Splita

Print


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba