index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Ured Grada
Viši savjetnici gradonačelnika
Odsjek pravno normativ. posl.
Odsjek za rad Gradskog vijeća
Odsjek za međunarodne poslove
Odnosi s javnošću i protokol
Odsjek za razvojne projekte
Suradnja i razvoj odnosa s civilnim društvom ...
Vijesti iz Ureda Grada
Prostorno uređenje i graditeljstvo
Komunalno gospodarstvo i redarstvo
Financije
Socijalna skrb i zdrav. zaštita
Prostorno planiranje i zaštita okoliša
Imovinsko-pravni poslovi i izgradnja
Pravna zaštita, stanovi i poslovni prostori
Gospodarstvo, turizam, međunarodni i EU fondovi
Kultura, umjetnost i stara gradska jezgra
Obrazovanje i znanost
Sport i sportska infrastruktura
Mjesna samouprava, zaštita i spašavanje
Suradnja s braniteljima i braniteljskim udrugama
Javna nabava
Unutarnja revizija
Služba za informatiku
Služba zajedničkih poslova
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstva
main_galerija
Split - Sustipan /4/

Odsjek za pravno-normativne poslove gradonačelnika

Djelokrug rada
Prati i izučava propise iz oblasti rada gradonačelnika i statusnih pitanja Grada općenito, kao jedinice lokalne samouprave i uprave, obrađuje najsloženija pravna pitanja i izrađuje najsloženije akte iz nadležnosti rada gradonačelnika, nositelj je koordinacije i kontrole rada na pripremama akata gradonačelnika i njegovih tijela kada ih obrađuju druga upravna tijela, brine o izvršavanju akata gradonačelnika, ako za to nisu zadužena druga upravna tijela, uređuje Službeni glasnik Grada Splita i vodi Stručnu biblioteku.

Print


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba