index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Ured Grada
Viši savjetnici gradonačelnika
Odsjek pravno normativ. posl.
Odsjek za rad Gradskog vijeća
Odsjek za međunarodne poslove
Odnosi s javnošću i protokol
Odsjek za razvojne projekte
Suradnja i razvoj odnosa s civilnim društvom ...
Vijesti iz Ureda Grada
Prostorno uređenje i graditeljstvo
Komunalno gospodarstvo i redarstvo
Financije
Socijalna skrb i zdrav. zaštita
Prostorno planiranje i zaštita okoliša
Imovinsko-pravni poslovi i izgradnja
Pravna zaštita, stanovi i poslovni prostori
Gospodarstvo, turizam, međunarodni i EU fondovi
Kultura, umjetnost i stara gradska jezgra
Obrazovanje i znanost
Sport i sportska infrastruktura
Mjesna samouprava, zaštita i spašavanje
Suradnja s braniteljima i braniteljskim udrugama
Javna nabava
Unutarnja revizija
Služba za informatiku
Služba zajedničkih poslova
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstva
main_galerija
Split - Riva /2/

Odsjek za rad Gradskoga vijeća

Voditeljica Odsjeka za rad Gradskog vijeća
Blaženka Tolić
tel: 021/310-207, fax: 021/310-208
e-mail: blazenka.tolic@split.hr

Djelokrug rada
U odsjeku se obavljaju stručni i administrativni poslovi za Gradsko vijeće i radna tijela Gradskoga vijeća, te za predsjednika/cu Gradskoga vijeća i predsjednika/cu radnih tijela. Stručni poslovi obuhvaćaju  savjetodavne poslove, suradnju na izradi i izradu najsloženijih akata iz nadležnosti Gradskoga vijeća i njegovih radnih tijela, organiziranje sjednica Gradskoga vijeća i radnih tijela, realizacija akata Gradskoga vijeća i njegovih radnih tijela.

Print


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba