index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstvamain_galerija
Split - sfinga

Odsjek za odnose s javnošću i protokolarne poslove


Djelokrug rada
Odsjek za odnose s javnošću i protokolarne poslove obavlja poslove informiranja javnosti o aktivnostima gradonačelnika, njegovih zamjenika i stručnih službi grada. U tom cilju uređuje i web stranicu grada. Obavlja poslove iz okvira suradnje i kontakata gradonačelnika s građanima, nacionalnim manjinama i vjerskim zajednicama te udrugama mladih kao i poslove međunarodne suradnje i odnosa s hrvatskim iseljenicima. Izrađuje programe boravka domaćih i stranih gostiju grada, organizira protokolarna primanja te osmišljava i realizira program obilježavanja Dana grada i državnih blagdana.

Print


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba