index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Ured Grada
Prostorno uređenje i graditeljstvo
Komunalno gospodarstvo i redarstvo
Financije
Socijalna skrb i zdrav. zaštita
Prostorno planiranje i zaštita okoliša
Imovinsko-pravni poslovi i izgradnja
Pravna zaštita, stanovi i poslovni prostori
Gospodarstvo, turizam, međunarodni i EU fondovi
Kultura, umjetnost i stara gradska jezgra
Obrazovanje i znanost
Sport i sportska infrastruktura
Mjesna samouprava, zaštita i spašavanje
Mjesna samouprava
Zaštita i spašavanje
Zaštita od požara, zaštita na radu i prevenci ...
Vijesti
Suradnja s braniteljima i braniteljskim udrugama
Javna nabava
Unutarnja revizija
Služba za informatiku
Služba zajedničkih poslova
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstva
main_galerija
Split - Tomića stina

Odsjek za zaštitu i spašavanje

Djelokrug rada
Odsjek obavlja stručne i druge poslove u oblasti zaštite i spašavanje građana,  materijalnih i drugih dobara u slučaju katastrofe i drugih nesreća. Izrađuje nacrte prijedloga planova i drugih akata iz ove oblasti i sudjeluje u njihovoj izradi. Potiče donošenje mjera radi usavršavanja sustava zaštite i spašavanja te prati stanje u ovoj oblasti. U okviru svojih ovlaštenja, provodi mjere i postupke vezane za sredstva i objekte namijenjene zaštiti i spašavanju.


> Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Splita (Službeni glasnik Grada Splita br. 18/11)

> Plan zaštite i spašavanja za Grad Split (Službeni glasnik Grada Splita br. 44/11)

> Rješenje o imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Splita (Službeni glasnik Grada Splita br. 29/16)

> Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Splita (Službeni glasnik Grada Splita br. 29/16)

> Odluka o zakupu skloništa u miru (Službeni glasnik Grada Splita br. 40/14, 02/15)

> Operativni plan za evakuaciju i zbrinjavanje turista na području Grada Splita za 2016. godinu (Službeni glasnik Grada Splita br. 26/16)

> Plan vježbi civilne zaštite (Službeni glasnik Grada Splita br. 29/16)

> Analiza stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Splita (Službeni glasnik Grada Splita br. 70/16)

> Popis skloništa

Print


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba