index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstvamain_galerija
Veslačka utrka - sv.Duje

Odsjek za poticanje razvoja malog gospodarstva, turizma i energetske učinkovitosti

Opis poslova

Odsjek za poticanje razvoja malog gospodarstva, turizma i energetske učinkovitosti  prati, predlaže, provodi i analizira programe i mjere za poticanje razvoja malog gospodarstva, turizma i energetske učinkovitosti, organizira edukacije namijenjene podizanju razine znanja i vještina iz područja malog gospodarstva, turizma i energetske učinkovitosti, potiče organiziranje turističkih i gospodarskih manifestacija koje unapređuju razvoj gospodarstva i turizma grada Splita, izrađuje akte kojima se regulira radno vrijeme ugostiteljskih objekata, izdaje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza te obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe.

Print

Malo gospodarstvo

Prema Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN broj: 29/02, 63/07):
Subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe koje samostalno i trajno obavljaju dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dobiti odnosno dohotka na tržištu, te koji

više

Započinjanje posla

Svi se možemo složiti da pokretanje posla nije lak posao. Poželjno je i nužno prije tog čina prikupiti određene poslovne informacije, savjetovati se sa profesionalnim osobama i izraditi barem osnovni poslovni plan budućeg poslovanja (projekciju prihoda i rashoda i drugo) po određenoj metodologiji.

više

Osnivanje obrta

Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu.

više

Trgovac, trgovačka društva i trgovac pojedinac

Trgovac je, ako Zakonom o trgovačkim društvima (NN broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00,118/03,107/07, 146/08, 137/09) nije drugačije određeno, pravna ili fizička osoba koja samostalno trajno obavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobiti proizvodnjom, ...

više

Osnivanje društva s ograničenom odgovornošću

Društvo sa ograničenom odgovornošću je najčešći oblik organiziranja trgovačkih društava. Slijedi kratak pregled koji je postupak otvaranja te pregled dokumenata koji su potrebni za otvaranje d.o.o.-a.

više

Razlika između obrta i trgovačkog društva

Poduzetnici koji su na samom početku u realizaciji svoje poduzetničke ideje, često se susreću sa pitanjem koji oblik poslovanja da odaberu: obrt ili trgovačko društvo.

više

Osnivanje zadruga

Zadruga je dragovoljno, otvoreno, samostalno i neovisno društvo kojim upravljaju njezini članovi, a svojim radom i drugim aktivnostima ili korištenjem njezinih usluga, na temelju zajedništva i uzajamne pomoći ostvaruju,...

više


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba