index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstvamain_galerija
Split - Riva zidine

Vijesti iz Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu


Predstavnici Grada Splita i Udruge MI u Novoj Gorici sudjelovali na petom sastanku partnera i trećem treningu jačanja kapaciteta pružatelja socijalnih usluga u sklopu NET- Age projekta

Peti radni sastanak partnera na projektu NET-Age (“Osnaživanje pružatelja socijalnih i zdravstvenih usluga za starije osobe te razvoj inovativnih usluga u jadranskoj regiji”) održan je 17. i 18. 09. 2014.

više

Predstavnici Grada Splita i Udruge Mi sudjelovali na 4-tom sastanku partnera i 2-om treningu jačanja kapaciteta provoditelja NET- Age projekta

Četvrti radni sastanak partnera na projektu NET-Age (“Osnaživanje pružatelja socijalnih i zdravstvenih usluga za starije osobe te razvoj inovativnih usluga u jadranskoj regiji”) održan je u Podgorici, 19.-20.3.2014.

više

Predstavnici Grada Splita i Udruge MI sudjelovali na 3. radnom sastanku partnera u prekograničnom IPA projektu “Osnaživanje i razvoj inovativnih socijalnih i zdravstvenih usluga u jadranskoj regiji” i 1. treningu na temu “EU politike prema starijima osobama”

više

Predstavnici Grada Splita i Udruge MI sudjelovali na 2. radnom sastanku partnera u prekograničnom IPA projektu “Osnaživanje i razvoj inovativnih socijalnih i zdravstvenih usluga u jadranskoj regiji”

Drugi radni sastanak partnera na projektu NET-Age (“Osnaživanje pružatelja socijalnih i zdravstvenih usluga za starije osobe te razvoj inovativnih usluga u jadranskoj regiji”) održao se 9. i 10. srpnja 2013. u gradu ...

više


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba