index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Ured Grada
Prostorno uređenje i graditeljstvo
Komunalno gospodarstvo i redarstvo
Financije
Socijalna skrb i zdrav. zaštita
Prostorno planiranje i zaštita okoliša
Imovinsko-pravni poslovi i izgradnja
Pravna zaštita, stanovi i poslovni prostori
Odsjek za poslovne prostore
Odsjek za poslove stanovanja
Odsjek za tehničke poslove
Odsjek za zaštitu imovine i prava
Vijesti iz službe pravne zaštite za stanove i ...
Gospodarstvo, turizam, međunarodni i EU fondovi
Kultura, umjetnost i stara gradska jezgra
Obrazovanje i znanost
Sport i sportska infrastruktura
Mjesna samouprava, zaštita i spašavanje
Suradnja s braniteljima i braniteljskim udrugama
Javna nabava
Unutarnja revizija
Služba za informatiku
Služba zajedničkih poslova
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstva
main_galerija
Split - Sustipan /4/

Odsjek za poslovne prostore

Opis poslova
U Odsjeku za poslovni prostor obavljaju se poslovi evidencije poslovnih prostora i garaža u vlasništvu Grada Splita; poslovi vezani za davanje u zakup, korištenje i prodaju te sve radnje vezane za upravljanje poslovnim prostorima i garažama. Pripremaju se javni natječaji za zakup ili prodaju poslovnih prostora i garaža; prati naplata te poduzimaju mjere zbog neplaćanja zakupnine i naknade za korištenje poslovnih prostora i garaža; ispostavljanja računa za korištenje poslovnih prostora i garaža. Obavljaju se i poslovi kontrole korištenja poslovnih  prostora - rad na terenu.

U Odsjeku se obavljaju i poslovi zastupanja Grada Splita u postupcima povrata poslovnih prostora pred tijelima državne uprave i očevida na terenu u istim postupcima te sudjelovanja u postupcima deložacija i ispražnjenja poslovnih prostora.

Print

Popis poslovnih prostora kojima gospodari Grad Split

više


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba