index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstvamain_galerija
Split - Sustipan /4/

Služba za gospodarstvo, turizam, međunarodne i europske fondove

Pročelnica Službe
Ela Žižić
tel: 021/310-226,
fax: 021/310-227
e-mail: ela.zizic@split.hr

Djelokrug rada
Služba za gospodarstvo, turizam, međunarodne i europske fondove obavlja stručne poslove iz područja gospodarstva i turizma koji su joj dani u nadležnost, predlaže i provodi poticajne mjere za razvitak malog gospodarstva, turizma i energetske učinkovitosti, koordinira i sudjeluje u izradi akata, stručnih podloga, planova i studija od bitne važnosti za gospodarski razvitak grada, surađuje sa stručno poslovnim organizacijama i potpornim institucijama iz gospodarstva i turizma, prati gospodarska kretanja, prati trendove i rezultate u turističkom sektoru, surađuje sa institucijama i udrugama za zaštitu potrošača te provodi sve aktivnosti potrebne za osiguravanje sredstava iz međunarodnih i europskih fondova u svrhu realizacije gradskih projekata.Velika-ikona_Newsletter.jpg

 

 


- Prijava na Newsletter o EU i nacionalnim natječajima za bespovratna sredstva na e-mail: gospodarstvo@split.hr

- Prijava na Newsletter o turističkim, gospodarskim, kulturnim te sportskim najavama događanja u gradu Splitu na e-mail: lucia.radosgrubor@split.hr


Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Splita za razdoblje 2017.-2019. godine
više 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba