index
press.gif
Natječaji i oglasi
Oglasi
Javna nabava
Natječaji za zaposlenje
EU i nacionalni natječaji za bespovratna sredstva
Ostali natječaji
Rezultati natječajamain_galerija

Oglasi


Javni poziv na uvid u spis

predmeta u postupku građevinske dozvole za rekonstrukciju postojeće građevine na k.č.z. 2849/8 ko Split, Sv. Spasa 13, podnositelj: VESNA JERKOVIĆ
više

Javni poziv na uvid u spis

predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru – gradnja prometnice, dio Pazdigradske ulice sa spojem na Vinogradsku ulicu i Put Pazdigrada na katastarskim česticama u k.o. Split, podnositelj: GRAD SPLIT
više

Javni poziv na uvid u spis

predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru – gradnja prometnice spoj Tršćanske i Smiljanićeve ulice na katastarskim česticama u k.o. Split, podnositelj: GRAD SPLIT
više

Javni poziv na uvid u spis

predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru – gradnja prometnice dio Mandićeve ulice na k.č.z. 11/8, 12/1, 14/4, 27/4, 28/7, 11/1, 11/2, 14/1, 27/1, 28/1, 28/6 i 29 sve k.o. Stobreč, podnositelj: GRAD SPLIT
više

Javni poziv na uvid u spis

predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole na k.č.z. 5900 (nova izmjera) k.o Srinjine, podnositelj: ĐULIJANO MUŽINIĆ
više

Javni poziv na uvid u spis

predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole na k.č.z. 12117/2 (sud.čest.zem. 522/2) k.o. Split, podnositelji: VEDRAN I ZORAN SIRIŠĆEVIĆ
više

Javni poziv za iskaz interesa

za korištenje prostora na području budućeg Tehnološkog parka Split – Dračevac

više

Javni poziv za uvid u spis

predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole na k.č.z. 9995, 9997, 10000/2, 10000/5,(sud.cest.zem. 562, 563/1, 563/2, 560 i 559) sve k.o. Split, podnositelj: IMPERATOR DIOKLECIJAN d.o.o.
više

PRIVREMENA RANG LISTA

prijavljenih programa temeljem Javnog poziva za prijavu programa namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Splita za 2018. godinu
više

Obavijest o početku upisa u dječje vrtiće Grada Splita za pedagošku 2018./2019. godinu

više

Obavijest o Javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja za sadržaje Zdravstvene škole

više

Obavijest o Javnoj raspravi

o Prijedlogu stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja za sadržaje Medicinskog fakulteta na području Križina
više

Obavijest o izradi Izmjena i dopuna  Detaljnog plana uređenja priobalnog područja Trstenik-Radoševac

više

Javni poziv za prijavu programa namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Splita za 2018. godinu

više

Javni poziv za predlaganje programa

u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece za 2018. godinu

više


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba