index
press.gif
Natječaji i oglasi
Oglasi
Javna nabava
Natječaji za zaposlenje
EU i nacionalni natječaji za bespovratna sredstva
Ostali natječaji
Rezultati natječajamain_galerija

Oglasi


Javni poziv na uvid u spis

predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje benzinske postaje s pratećim sadržajima na k.č.z. 783/1, 783/2, 784/1, 784/5, 785/2, 785/7, 796/1 sve k.o. Split, investitor: TIFON d.o.o.
više

Javni poziv na uvid u spis

predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene zgrade na k.č.z. 2872 k.o. Srinjine
više

Javna rasprava

o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja radne zone Dračevac

više

Javna rasprava

o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja priobalnog područja Trstenik-Radoševac

više

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene – kolnopješačka prometnica OS3 unutar DPU-a jugoistočnog dijela područja Visoke na k.č.z. 13647/14, 6726/70, 6726/69, 6897/10, 689717, 6895/6, 6895/4, 6894/21, 6896/4, 6896/2, 6897/9, 6893/11, 6897/8, 6893/13, 6893/16, 6898/2, 6898/3, 6893/19, 6899/12, 6899/13, 6901/6, 6893/18, 6893/17, 6893/15 k.o. Split, Janjevska ulica u Splitu.

više

Javni poziv na uvid u spis

predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambeno poslovne namjene na kčz 1433 k.o. Stobreč

više

Javni poziv na uvid u spis

predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene – gradnja prometnice, pristupni put za VS Privor, na k.č.z. 1710, 1718, 1719, 1720, 1721/1, 1721/2, 1715, 1714, 1713, 1709, 1707, 579/1, sve k.o. Žrnovnica

više
Poziv za podnošenje zahtjeva za otpis duga

više

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata

udruga branitelja iz domovinskog rata – pokloni djeci hrvatskih branitelja grada splita za 2018. godinu
višeJavni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2019. godinu

više

Javni poziv na uvid u spis

predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava – natkrito parkiralište na k.č.z. 3684/16 k.o. Split
više


Izvješće o tržištu nekretnina za područje Grada Splita za 2017.godinu

više

Javni poziv za iskaz interesa

za korištenje prostora na području budućeg Tehnološkog parka Split – Dračevac

više

PRIVREMENA RANG LISTA

prijavljenih programa temeljem Javnog poziva za prijavu programa namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Splita za 2018. godinu
više

Obavijest o početku upisa u dječje vrtiće Grada Splita za pedagošku 2018./2019. godinu

višeObavijest o izradi Izmjena i dopuna  Detaljnog plana uređenja priobalnog područja Trstenik-Radoševac

više


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba