index
press.gif
Natječaji i oglasi
Oglasi
Javna nabava
Natječaji za zaposlenje
EU i nacionalni natječaji za bespovratna sredstva
Ostali natječaji
Rezultati natječaja


main_galerija

Oglasi


Javni poziv na uvid u spis

predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene namjene na k.č.z. 4407/6, 4407/2, 4407/5 i 2039/16 sve k.o. Split, investitor: MIROSLAV ZLODRE
više

Javni poziv na uvid u spis predmeta

u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene namjene na k.č.z. 12039 k.o. Split, Palmina ulica 20; investitor: DALIBOR ROGOŠIĆ

više


Odluka o započinjanju postupka ocjene

o potrebi strateške procjene utjecaja Plana gospodarenja otpadom Grada Splita za razdoblje 2017. – 2022. Godine (Službeni glasnik Grada Splita“, broj 07/18)

više

Obavijest o izradi izmjena i dopuna

Detaljnog plana uređenja radne zone Dračevac

više


Obavijest o polaganju posebnog ispita

za taksiste u Splitu

više

Javni uvid u Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Splita

za razdoblje od 2017. godine do 2022. godine

višeJavni poziv za predlaganje programa

u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece za 2018. godinu

više

Postupak stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja

Medicinskog fakulteta na području Križina

više

Izrada Izmjena i dopuna Urbanističkog plana

uređenja kampusa
više

Poziv za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima

iz socijalno ugroženih obitelji u školskoj/akademskoj 2017./2018. godini

više


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba