index
press.gif
Natječaji i oglasi
Oglasi
Javna nabava
Natječaji za zaposlenje
EU i nacionalni natječaji za bespovratna sredstva
Ostali natječaji
Rezultati natječajamain_galerija

Oglasi


Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

za rekonstrukciju građevine stambene namjene 2. skupine na građevnoj čestici k.č.br. 8817 (sud.č.zgr. 663) ko. Split

više

Izvješće o tržištu nekretnina za područje Grada Splita za 2017.godinu

više

Javni poziv za iskaz interesa

za korištenje prostora na području budućeg Tehnološkog parka Split – Dračevac

više

PRIVREMENA RANG LISTA

prijavljenih programa temeljem Javnog poziva za prijavu programa namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Splita za 2018. godinu
više

Obavijest o početku upisa u dječje vrtiće Grada Splita za pedagošku 2018./2019. godinu

više

Obavijest o Javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja za sadržaje Zdravstvene škole

više

Obavijest o Javnoj raspravi

o Prijedlogu stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja za sadržaje Medicinskog fakulteta na području Križina
više

Obavijest o izradi Izmjena i dopuna  Detaljnog plana uređenja priobalnog područja Trstenik-Radoševac

više


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba