index
press.gif
Natječaji i oglasi
Oglasi
Javna nabava
Natječaji za zaposlenje
EU i nacionalni natječaji za bespovratna sredstva
Ostali natječaji
Rezultati natječajamain_galerija

Oglasi


Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole

za zahvat u prostoru – građenje građevine infrastrukturne namjene; srednjetlačna plinska mreža Grada Splita – 1. dogradnja, na katastarskim česticama u k.o. Split

više

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

za građenje poslovne građevine trgovačke namjene na k.č.z. 7283, 7285, dijela 7286, dijela 7287, 7288, 7289, 7291, dijela 7292/4 i dijela 7292/5  sve k.o. Split; investitor: MAXIMA d.o.o.

više

Javni natječaj

za zakup skloništa u miru na području grada Splita

više


Poziv građanima

za sudjelovanje u participativnom planiranju proračuna
više

Javni poziv na uvid u spis

predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava – natkrito parkiralište na k.č.z. 3684/16 k.o. Split
više


Izvješće o tržištu nekretnina za područje Grada Splita za 2017.godinu

više

Javni poziv za iskaz interesa

za korištenje prostora na području budućeg Tehnološkog parka Split – Dračevac

više

PRIVREMENA RANG LISTA

prijavljenih programa temeljem Javnog poziva za prijavu programa namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Splita za 2018. godinu
više

Obavijest o početku upisa u dječje vrtiće Grada Splita za pedagošku 2018./2019. godinu

višeObavijest o izradi Izmjena i dopuna  Detaljnog plana uređenja priobalnog područja Trstenik-Radoševac

više


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba