index
press.gif
Natječaji i oglasi
Oglasi
Javna nabava
Natječaji za zaposlenje
EU i nacionalni natječaji za bespovratna sredstva
Ostali natječaji
Rezultati natječajamain_galerija

Oglasi


Javni poziv za na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja II. izmjene i dopune lokacijske dozvole

za rekonstrukciju Osnovne škole Pujanik na k.č.z. 3663/1 k.o. Split, podnositelj: GRAD SPLIT

više

Javni poziv za na uvid u spis predmeta u postupku utvrđivanja građevne čestice

za ozakonjenu stambenu građevinu na k.č.z. 3272/1 k.o. Split (Put sv. Ižidora 80), podnositelj: Elvira Radović

više

Javni poziv za na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

za građenje građevine stambene namjene i građenje pomoćne građevine – bazena na k.č.z. 3399/2 k.o. Slatine; podnositelj: Meike Klaus

više

Obavijest o otvaranju ponuda

po Javnom natječaju za davanje u zakup poslovnih prostora
više

Obavijest o poništavanju Zaključka o usvajanju i raspisivanju Natječaja za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanja Grada Splita u 2019. godini

Poništava se Zaključak o usvajanju i raspisivanju Natječaja za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanja Grada Splita u 2019. godini.

više

Javni poziv i obrasci

za program Pokloni djeci hrvatskih branitelja za 2019. godinu
više

Javni poziv

za na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine ugostiteljsko-turističke namjene; Turističko naselje u uvali Duboka Garma, na kčz 129/1,129/2,130/1,136/1,136/2,133/2,1,128/2,128/9,127/14 sve k.o. Slatine; podnositelj: GLOBE PROJEKT SLATINE d.o.o.

višeJavni poziv za predlaganje Programa

javnih potreba u kulturi grada Splita za 2020. godinu

više


Obavijest o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređena Grada Splita za odlagalište otpada Karepovac

Sukladno članku 88. stavku 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne Novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), Grad Split, Upravni odjel za prostorno planiranje, uređenje i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša daje obavijest o izradi Izmjena i dopuna PPUG-a Splita za odlagalište otpada Karepovac.

više
Javni poziv za prijavu programa

namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Splita za 2019. godinu

više

Javni poziv za prijavu projekata

Udruga branitelja iz područja skrbi o hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata, roditeljima, udovicama i djeci smrtno stradalih branitelja iz domovinskog rata za 2019. godinu

više


Javni poziv

za predlaganje programa u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece za 2019. godinu

više


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba