index
press.gif
Natječaji i oglasi
Oglasi
Javna nabava
Objave temeljem članka 198. Zakona o javnoj n ...
Natječaji za zaposlenje
EU i nacionalni natječaji za bespovratna sredstva
Ostali natječaji
Rezultati natječajamain_galerija

Javna nabava


Poziv za dostavu ponuda i Troškovnik za radove održavanja zgrade Gradske uprave

okvirni sporazum s 1 (jednim) gospodarskim subjektom u trajanju od 1 (jedne) godine

više

Poziv za dostavu ponuda

za sanaciju potpornog zida u ulici Put Spahija u MO Donje Sitno

više

Poziv za dostavu ponuda

za uslugu izrade projekta izvanrednog održavanja ulice Put sv. Lovre

više

Poziv za dostavu ponuda

za uklanjanje krivo postavljenih predmeta na JPP (kiosci, štekati, štandovi)

više

Poziv za dostavu ponuda za ugradnju zaštitnih ograda

na balotaškim terenima pri Športsko-rekreacijskom centru Kamen-Šine i Udruge boćara „Branitelj“ (Split, Magistrala Solin 56)

više

Poziv za dostavu ponuda

za uslugu izrade izmjene i dopune idejnog i glavnog projekta prometnice s komunalnim instalacijama - Put iza nove bolnice

više

Poziv za dostavu ponuda i Troškovnik

za „Uređenje prostorija 1. Policijske postaje – Split”

više

Poziv za dostavu ponuda, Projektni zadatak i Troškovnik

za „Nabava usluge vanjske stručne pomoći za provedbu treninga i komunikacije projekta Feedschools, Interreg Central Europe”

više

Poziv za dostavu ponuda

za radove na rekonstrukciji javne rasvjete u ulici Škrape - faza 1

više

Poziv za dostavu ponuda za radove

na izgradnji street workout parka pri GK Lovret-Skalice

više

Poziv za dostavu ponuda za uslugu izrade geodetskih elaborata

za provedbu akata odnosno planova prostornog uređenja na području radne zone Dračevac

više

Poziv za dostavu ponuda za radove na ugradnji elastične športske podloge

na otvorenim košarkaškim igralištima pri Športsko rekreacijskim centrima Bačvice, Split 3, Brda, Mertojak i Mejaši

više

Poziv za dostavu ponuda

za radove na sanaciji krova MO Slatine

više

Poziv za dostavu ponuda

za „Projektna dokumentacija za višenamjensku dvoranu na Trgu hrvatske bratske zajednice“

više

Poziv za dostavu ponuda

Izvan tržnu kontrolu i kontrolu zauzimanja JPP
više

Poziv za dostavu ponuda za bravarske radove

na ugradnji zaštitnih mreža na košarkaškim igralištima pri Gradskom kotaru Mejaši i Športsko-rekreacijskom centru Brda

više

Poziv za dostavu ponuda za radove

na sanaciji potpornog zida u Bračkoj ulici južno od Odeske ulice na Mertojaku

više

Poziv za dostavu ponuda za uslugu izrade projekta izvanrednog održavanja

sanacija kolnika i nogostupa Mostarske ulice

više

Poziv za dostavu ponuda za asfalterske radove

na košarkaškom igralištu pri GK Mejaši.

više

Poziv za dostavu ponuda za bojadisarske radove

na igralištu Nogometnog kluba Dalmatinac

više

Poziv za dostavu ponuda za nabavu i ugradnju dizala

za kupače s invaliditetom na plaži Bene

više

Poziv za dostavu ponuda

za Izradu glavnog projekta hidrantske mreže Park šume Marjan

više

Poziv za dostavu ponuda za izradu glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije

privođenja namjeni prostora pod kosim krovom OŠ Brda

više

Poziv za dostavu ponuda i specifikacija s troškovnikom

za usluge tehničke podrške i održavanje sustava eGOP za razdoblje od 12 mjeseci

više

Poziv za dostavu ponuda i troškovnik

za uredski namještaj za potrebe Gradske uprave

više

Poziv za dostavu ponuda, troškovnik i upute

za održavanje javnih gradskih satova

više

Poziv za dostavu ponuda

za izgradnju potpornog zida u Mihanovićevoj ulici. k.č.z. 8982/1 i 9035 K.O. Split

više

Poziv za dostavu ponuda

za sanaciju i uklanjanje predmeta i stvari sa površine javne namjene

više

Poziv za dostavu ponuda

za čišćenje šaranih zidova

više

Poziv za dostavu ponuda

za uklanjanje nelegalnih reklama i plakata

više

Poziv za dostavu ponuda

za usluge čišćenja prostora u objektu centralna vila u kompleksu Vila Dalmacija

više

Poziv za dostavu ponuda

za usluge praćenja medijskih objava

više

Poziv za dostavu ponuda za stručni nadzor nad izvođenjem radova

na objektima budućeg autobusnog kolodvora u Kopilici

više

Poziv za dostavu ponuda, troškovnik i prilozi

za uređenje nogostupa u Bračkoj ulici od križanja sa ulicom Put Radoševca do Velebitske ulice

više


Poziv za dostavu ponuda

za uslugu recepcionera-domara u Gundulićevoj 22

više

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

više

Prava ispitanika

više

Pavilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

više

Sukob interesa temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)

više


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba