index
press.gif
Natječaji i oglasi
Oglasi
Javna nabava
Objave temeljem članka 198. Zakona o javnoj n ...
Natječaji za zaposlenje
EU i nacionalni natječaji za bespovratna sredstva
Ostali natječaji
Rezultati natječajamain_galerija

Javna nabava


Poziv za dostavu ponuda i Prilozi

za Vanjska usluga za provedbu radionica za pokretanje vlastitog poduzeća

više

Poziv za dostavu ponuda

za sanaciju preostale vanjske stolarije u DV Koralj
više

Poziv za dostavu ponuda

za izvođenje radova sanacije istočne i zapadne fasade objekta DV More, zamjena ulaznih vrata dvorane DV More, izvođenje radova izrade pregradnog zida u DV Rusulica i izvođenje radova sanacije u DV Mimoza

više

Poziv za dostavu ponuda i Prilozi

za Izrada studije izvodljivosti integriranog programa Splita kao grada sporta i kulture
više

Poziv za dostavu ponuda za radove na prenamjeni poslovnog prostora

u ulici Stepinčeva br. 3 za potrebe obavljanja predškolske djelatnosti

više

Poziv za dostavu ponuda u  projektnom natječaju

izrada idejnog rješenja Božićno novogodišnjeg ukrašavanja grada Splita

više

Poziv za dostavu ponuda

za nabavu pokretne opreme i multimedije za prostor centra za posjetitelje Park šume Marjan

više

Poziv za dostavu ponuda za uslugu izrade glavnog i izvedbenog projekta

za Šoltansku ulicu na građevinskoj parceli 7.2. po DPU poteza uz Poljičku ulicu sjeverno od kompleksa bolnice Firule - pojedinačni zahvat P21

više

Poziv za dostavu ponuda

za nabavu sustava za video nadzor 25 osnovnih škola Grada Splita s radovima instalacije i ugradnje uređaja i opreme

više

Poziv za dostavu ponuda za uslugu stručnog nadzora

nad izvođenjem radova energetske obnove OŠ Skalice, izrada plana izvođenja radova, te usluga Koordinatora II zaštite na radu na energetskoj obnovi

više

Poziv za dostavu ponuda

za radove na ugradnji dizala u postojeću zgradu OŠ Lučac
više

Poziv za dostavu ponuda

za uslugu privremenog smještaja ovisnika u terapijsku zajednicu
više

Poziv za dostavu ponuda

za uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji-dogradnji OŠ Kamen Šine

više

Poziv za dostavu ponuda

za Izvođenje građevinsko zanatskih radova na izgradnji dječjeg igrališta MO Žrnovnica
više

Poziv za dostavu ponuda

za rekonstrukciju prostora Centra za autizam na lokaciji Fra Bonina 6
više

Poziv za dostavu ponuda

za sanaciju krova i uređenje učionica- Rendićeva 6
više

Poziv za dostavu ponuda

za Javna rasvjeta Kopilica
više

Poziv za dostavu ponuda

za sanacija krovišta OŠ Žrnovnica (krov br. 6 i 11)
više

Poziv za dostavu ponuda

za sanaciju parketa u sportskoj dvorani OŠ Lučac
više

Poziv za dostavu ponuda za izvođenje građevinsko zanatskih radova

na izgradnji dječjeg igrališta u Krležinoj ulici

više

Poziv za dostavu ponuda

za uređenje prostorija GK Grad

više

Poziv za dostavu ponuda

za radove prenamjene poslovnog prostora u ulici Stepinčeva br. 3 za potrebe obavljanja predškolske djelatnosti
više

Poziv za dostavu ponuda

za izgradnju parkirališta pri OŠ Meje
više

Poziv za dostavu ponuda

za ugradnju zaštitnih ograda na malonogometnom igralištu OŠ Meje
više

Poziv za dostavu ponuda

za ugradnju umjetne trave na malonogometnom igralištu OŠ Meje Split
više

Poziv za dostavu ponuda za uslugu izrade projekta izvanrednog održavanja

sanacija kolnika i nogostupa Mostarske ulice

višePoziv za dostavu ponuda

za izgradnju potpornog zida u Mihanovićevoj ulici. k.č.z. 8982/1 i 9035 K.O. Split

više

Poziv za dostavu ponuda

za uslugu recepcionera-domara u Gundulićevoj 22

više

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

više

Prava ispitanika

više

Pavilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

više

Sukob interesa temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)

više


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba