index
press.gif
Natječaji i oglasi
Oglasi
Javna nabava
Objave temeljem članka 198. Zakona o javnoj n ...
Natječaji za zaposlenje
EU i nacionalni natječaji za bespovratna sredstva
Ostali natječaji
Rezultati natječajamain_galerija

Javna nabava


Poziv za dostavu ponuda

za radove na sanaciji sedam sanitarnih čvorova u prizemlju OŠ Spinut
više

Poziv za dostavu ponuda

za usluga izrade studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi za potrebe strateškog projekta „Palača života, grad mijena/Palace of Life, City of Changes“
više

Poziv za dostavu ponuda

za kontrolni pregled stanja kvalitete stupova u upotrebi

više

Poziv za dostavu ponuda

za radove na sanaciji sanitarnih čvorova na 2. katu u OŠ Spinut
više

Poziv za dostavu ponuda

za uklanjanje vanjskih svlačionica sa igrališta OŠ Spinut
više

Poziv za dostavu ponuda

i troškovnik za „Sredstva za čišćenje za potrebe Gradske uprave”
više

Poziv za dostavu ponuda

za radove na sanaciji učionice informatike u OŠ Meje
više

Poziv za dostavu ponuda

i prilozi za „Nabava intelektualnih usluga vanjskih stručnjaka vezane uz ocjenu projektnih prijedloga iz ITU mehanizama”
više

Poziv za dostavu ponuda

za „Usluge putničkih agencija – nabava zrakoplovnih karata za potrebe službenika ITU PT Split”
više

Poziv za dostavu ponuda

za radove na sanaciji hodnika u OŠ Meje
više

Poziv za dostavu ponuda

za radove na sanaciji krovišta u OŠ Meje
više

Poziv za dostavu ponuda

za radove na sanaciji prostorija u prizemlju OŠ Spinut
više

Poziv za dostavu ponuda, specifikacija predmeta nabave i troškovnik

za „Obnova sustava za bežićnu mrežu”

više

Poziv za dostavu ponuda

za izradu lokalnog plana za provedbu Agende 2030 za održivi razvoj u sklopu EU projekta Shaping fair cities

više

Poziv za dostavu ponuda

za konzervatorsko-restauratorske radove u Mletačkoj kuli

više

Poziv za dostavu ponuda

za nastavak revizijskih arheoloških istraživanja u Rodriginoj ulici

više

Poziv za dostavu ponuda

za zaštitarske usluge u ljetnom kinu Bačvice

više

Poziv za dostavu ponuda

za sanaciju prostorija Gradskog kotara Ravne Njive

više

Poziv za dostavu ponuda

za: „Sanacijski radovi u DV Kekec“
više

Poziv za dostavu ponuda

za: „Izrada projektne dokumentacije za zgradu „Maestral“
više

Poziv za dostavu ponuda za radove

na sanaciji praonice rublja i sanitarnog čvora u DV Mali princ

više

Poziv za dostavu ponuda

za radove zamjene dijela stolarije u DV Koralj

više

Poziv za dostavu ponuda za:

„Izgradnja rotora Velebitska-Bračka i Bračka-Put Trstenika“
višePoziv za dostavu ponuda za:

„Pripremni i tesarski radovi na postavljanju skele za sanaciju foyer-a HNK Split“
više

Usluge generalnog čišćenja Vila Dalmacije

nakon organiziranih događanja tijekom 2018. godine

više

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

više

Pavilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

više

Sukob interesa temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)

više

Registar ugovora o javnoj nabavi

više


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba