index
press.gif
Natječaji i oglasi
Oglasi
Javna nabava
Objave temeljem članka 198. Zakona o javnoj n ...
Natječaji za zaposlenje
EU i nacionalni natječaji za bespovratna sredstva
Ostali natječaji
Rezultati natječajamain_galerija

Javna nabava


Poziv za dostavu ponuda

za uslugu psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja
više

Poziv za dostavu ponuda

za zaštitu akvatorija u Gradu Splitu
više

Poziv za dostavu ponuda za

„Izrada elastične športske podloge na košarkaškom igralištu pri OŠ Bol u Splitu“
više

Poziv za dostavu ponuda

za izgradnju javne rasvjete na parkiralištu na Zvončacu

više

Poziv za dostavu ponuda

za sanaciju prostorija Gradskog kotara Ravne Njive (sanacija od vlage i zamjena aluminijskih vrata i prozora)

više

Poziv za dostavu ponuda

za „Izvođenje radova u Ulici Mali put, istočni dio, spoj na ulicu Put Slanice“
više

Poziv za dostavu ponuda i troškovnik

za Izgradnja vanjske rasvjete na Sportsko-rekreacijskom centru „Kamen-Šine“
više

Poziv za dostavu ponuda, Projektni zadatak i troškovnik

za „Usluga izrade glavnog i izvedbenog projekta za reciklažna dvorišta na lokacijama: 2. Predio Orišca-sjeverni dio, 6. Predio Kamen-Šine - sjeverni dio i 8. Trstenik uz heliodrom”
više

Poziv za dostavu ponuda

za izradu glavnog i izvedbenog projekta za Primoštensku ulicu
više

Poziv za dostavu ponuda

za izradu i postavljanje zaštitne ograde oko igrališta za pse
više

Poziv za dostavu ponuda

za „Uklanjanje krivo postavljenih predmeta na JPP”
više

Poziv za dostavu ponuda

za: "Izrada glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije i dogradnje DV Ružmarin"
više

Poziv za dostavu ponuda

za "Usluga psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja"
više

Poziv za dostavu ponuda za:

„Izrada projekta rampe, kose i vertikalne podizne platforme na Trgu Republike i u Srebrnim vratima u Splitu“
više

Poziv za dostavu ponuda

i troškovnik za „Usluge održavanja sigurnosti na informatičkoj mreži, te održavanje Winservera (exchange servera, WmWare-a, AD i BackupExec-a itd.)”
više

Usluge generalnog čišćenja Vila Dalmacije

nakon organiziranih događanja tijekom 2018. godine

višeRegistar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

više

Pavilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

više

Sukob interesa temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)

više

Plan nabave za 2017. godinu

više

Registar ugovora o javnoj nabavi

više


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba