index
press.gif
Natječaji i oglasi
Oglasi
Javna nabava
Objave temeljem članka 198. Zakona o javnoj n ...
Natječaji za zaposlenje
EU i nacionalni natječaji za bespovratna sredstva
Ostali natječaji
Rezultati natječajamain_galerija

Javna nabava


Poziv za dostavu ponuda

za uslugu izrade projekta izvanrednog održavanja Mihanovićeve ulice od raskrižja sa Supilovom ulicom do križanja sa Marasovića ulicom

više

Poziv za dostavu ponuda

za uslugu izrade projekta sanacije dijela kolnika ulice Obala kralja Zvonimira- Slatine

više

Poziv za dostavu ponuda

za uslugu izrade projekta izvanrednog održavanja ulice Put Trstenika od raskrižja sa Bračkom ulicom do križanja sa Poljičkom ulicom

više

Poziv za dostavu ponuda

za bravarske radove na igralištu pri Gradskom kotaru Mejaši

više

Poziv za dostavu ponuda

za asfalterske radove na igralištu pri GK Mejaši

više

Poziv za dostavu ponuda

za uklanjanje nelegalnih reklama i plakata

više

Poziv za dostavu ponuda

za usluge čišćenja prostora u objektu centralna vila u kompleksu Vila Dalmacija

više

Poziv za dostavu ponuda

za usluge praćenja medijskih objava

više

Poziv za dostavu ponuda za stručni nadzor nad izvođenjem radova

na objektima budućeg autobusnog kolodvora u Kopilici

više

Poziv za dostavu ponuda, troškovnik i prilozi

za uređenje nogostupa u Bračkoj ulici od križanja sa ulicom Put Radoševca do Velebitske ulice

više

Poziv za dostavu ponuda, troškovnik i prilozi

za uređenje parkirališta za autobuse – P2 u Kopilic

više

Poziv za dostavu ponuda i troškovnik sa specifikacijom

za „Usluge održavanja i standardne tehničke podrške GDi Ensemble programskih rješenja u Gradu Splitu”
više

Poziv za dostavu ponuda

za: „Nabava opreme za elektroničko glasovanje“
više

Poziv za dostavu ponuda

za „Radio stanice za civilnu zaštitu – druga faza“

više

Poziv za dostavu ponuda za nabavu 3 (tri) nova skutera

za potrebe Gradske uprave (za prometno redarstvo)

više

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

za rekonstrukciju građevine na k.č.z. 617/1, 617/2, 617/3, 617/4, 617/5, 617/6 sve k.o. Stobreč, Mali Put 7, investitor: Krešimir Bračić

više

Poziv za dostavu ponuda

za uslugu recepcionera-domara u Gundulićevoj 22

više

Poziv za dostavu ponuda i troškovnik s tehničkom specifikacijom

za nabavu produženja licenci za Palo Alto vatrozid (firewall)

više

Poziv za dostavu ponuda za korisničku podršku

za SWING Process Manager i za Modul on line plaćanje

više

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

više

Poziv za dostavu ponuda za radove

na sanaciji prodora podzemnih voda u skloništu Kroz Smrdečac kod broja 29-jug i sjever

više

Poziv za dostavu ponuda

za uslugu ocjene stanja i izrada projekta izvanrednog održavanja sanacije kolnika ulice Put Firula
više

Poziv za dostavu ponuda

za „Nabava 2 (dva) nova osobna automobila za potrebe Gradske uprave”
više

Poziv za dostavu ponuda za:

Izvođenje radova na prometnici istočno od Kile - građevna čestica 3
više

Poziv za dostavu ponuda za građevinske radove i uređenje

prostora Centra za posjetitelje Park-šume Marjan (ex TS Dražanac, k.č.br. 8810)

više

Poziv za dostavu ponuda

za radove na ventilacijskom sustavu u vijećnici Gradske uprave

više

Poziv za dostavu ponuda

za stacionarnu medicinsku rehabilitaciju HRVI-a iz Domovinskog rata
više

Poziv za dostavu ponuda

za Usluge savjetovanja u odnosima s javnošću za projekt „Masterplan studija urbane regeneracije Splita-razvoj Kopilice i Istočne obale“
više

Poziv za dostavu ponuda i Projektni zadatak s troškovnikom

za „Tehnička pomoć za provedbu aktivnosti energetske učinkovitosti u sklopu Interreg Central Europe projekta FEEDSCHOOLS”
više

Poziv za dostavu ponuda

za: „Nastavak konzervatorsko-restauratorskih radova u Mletačkoj kuli“
više

Poziv za dostavu ponuda

za čišćenje grafita i zaštitu kamena u staroj gradskoj jezgri

više

Poziv za dostavu ponuda

za nabavu intelektualnih usluga vanjskih stručnjaka vezane uz ocjenu projektnih prijedloga iz ITU mehanizama

više


Poziv za dostavu ponuda za procjenu ugroženosti od požara

i tehnoloških eksplozija Grada Splita, Revizija 2 i Plan zaštite od požara Grada Splita

više

Osmoljetka na Mejašima dobiva novo ruho

Na radost svojih učenika Osnovna škola „Mejaši“ sljedeću će školsku godinu dočekati veća, šira i prostranija. Danas je splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara službeno označio početak građevinskih radova ...

više

Prava ispitanika

više

Usluge generalnog čišćenja Vila Dalmacije

nakon organiziranih događanja tijekom 2018. godine

više


Pavilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

više

Sukob interesa temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)

više 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba