index
press.gif
Natječaji i oglasi
Oglasi
Javna nabava
Objave temeljem članka 198. Zakona o javnoj n ...
Natječaji za zaposlenje
EU i nacionalni natječaji za bespovratna sredstva
Ostali natječaji
Rezultati natječajamain_galerija

Javna nabava


Poziv za dostavu ponuda

za izradu betonskih tribina pri Športsko rekreacijskim centrima Split 3 i Visoka
više

Poziv za dostavu ponuda

za bravarske radove na ugradnji zaštitnih mreža pri  Športsko-rekreacijskom centru Bačvice i boćalištu pri Športsko rekreativnoj udruzi Branitelj

više

Poziv za dostavu ponuda

za radove na uređenju zelene površine na Poljudu-urbana oprema Hajduk
više

Poziv za dostavu ponuda za

za Usluga produljenja održavanja i dogradnje računalnih programa ESRI programske opreme
više

Poziv za dostavu ponuda i Specifikacija s troškovnikom

za Usluge održavanja HP servera i HP opreme

više

Poziv za dostavu ponuda

za izradu projekta izvanrednog održavanja – sanacija kolnika u dijelu ulice Put Plokita
više

Poziv za dostavu ponuda

za radove na sanaciji sanitarija u prizemlju OŠ Gripe
više

Poziv za dostavu ponuda

za sanaciju vanjskih otvora OŠ Dobri
više

Poziv za dostavu ponuda

za radove prenamjene poslovnog prostora na adresi Teslina 29 u Splitu za potrebe obavljanja predškolske djelatnosti

više

Poziv za dostavu ponuda

za sanaciju sanitarnih čvorova u OŠ Stobreč
više

Poziv za dostavu ponuda

za sanaciju krova OŠ Split 3
više

Poziv za dostavu ponuda

za sanaciju parketa u sportskoj dvorani OŠ Lučac
više

Poziv za dostavu ponuda za uslugu tiskanje prijevoda i reprint knjige

„SPALATO , LE PALAIS DE DIOCLETIEN“ autora Ernesta Hebrarda i Jacquesa Zeillera

više

Poziv za dostavu ponuda

za sanaciju sanitarnog čvora na 1. katu OŠ Spinut

više

Poziv za dostavu ponuda

za sanaciju sanitarnog čvora na 3. katu OŠ Bol

više

Poziv za dostavu ponuda

za uslugu izrade projekta sanacije kolnika ulice Kneza Mislava

više

Poziv za dostavu ponuda

za uslugu izrade projekta izvanrednog održavanja Matoševe ulice

više

Poziv za dostavu ponuda

za uslugu izrade projekta izvanrednog održavanja Gajeve ulice

više

Poziv za dostavu ponuda

za Izrada projekta sanacije krivine, potpornog zida i odvodnje u ul. Šetalište I. Meštrovića od br. 49-51

više

Poziv za dostavu ponuda

za Izrada projekta sanacije potpornog zida Vukovarske ulice od br. 107/A-111/D
više

Poziv za dostavu ponuda

za uslugu izrade projekta izvanrednog održavanja Mosećke ulice

više

Poziv za dostavu ponuda i Prilozi za Izradu nove katastarsko geodetske podloge

u HTRS prema važećem geodetskom datumu, u mjerilu 1:2000 za  izradu Izmjena i dopuna UPU-a područja Sirobuja

više

Poziv za dostavu ponuda i troškovnik sa specifikacijom

za dobavu i ugradnju detektorskih vrata u zgradi Gradske uprave
više

Nabava bicikla za pripadnice ciljane skupine

u projektu „Zaželi sretniju starost”

više

Poziv za dostavu ponuda

za usluge psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja

više

Poziv za dostavu ponuda za

„Usluge održavanja sigurnosti na informatičkoj mreži, te održavanje Winservera (Exchange servera, WmWare-a, AD i BackupExec-a itd.)”

više

Poziv za dostavu ponuda za radove ugradnje rasvjete

na nogometnom igralištu Nogometnog kluba Primorac 1929- Stobreč

više

Poziv za dostavu ponuda

za „Zaštita akvatorija u Gradu Splitu”

višePoziv za dostavu ponuda

za izradu Izvješća o stanju u prostoru za razdoblje 2015 – 2018 godine

više
Poziv za dostavu ponuda za uslugu izrade projekta izvanrednog održavanja

sanacija kolnika i nogostupa Mostarske ulice

višePoziv za dostavu ponuda

za izgradnju potpornog zida u Mihanovićevoj ulici. k.č.z. 8982/1 i 9035 K.O. Split

više

Poziv za dostavu ponuda

za uslugu recepcionera-domara u Gundulićevoj 22

više

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

više

Prava ispitanika

više

Pavilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

više

Sukob interesa temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)

više


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba