index
press.gif
Natječaji i oglasi
Oglasi
Javna nabava
Objave temeljem članka 198. Zakona o javnoj n ...
Natječaji za zaposlenje
EU i nacionalni natječaji za bespovratna sredstva
Ostali natječaji
Rezultati natječaja


main_galerija

Javna nabava


Poziv za dostavu ponuda

za „Izrada izmjena i dopuna UPU kampusa Sveučilišta u Splitu”
više

Poziv na dostavu ponuda

za usluge privremenog smještaja ovisnika u terapijsku zajednicu

više

Poziv za dostavu ponuda

za Dječje igralište u GK Mejaši, Ulica Put Vrborana 27 – izgradnja igrališta

više

Usluge generalnog čišćenja Vila Dalmacije

nakon organiziranih događanja tijekom 2018. godine

više

Poziv za dostavu ponuda

za čišćenje grafita i zaštitu kamena u povijesnoj jezgri Splita

više

Poziv na dostavu ponuda

za nabavu prijevoznog sredstva za prometno redarstvo

više

Poziv na dostavu ponuda, projektni zadatak, troškovnik i specifikaciju

za računalnu opremu za potrebe EU projekta „Grad Split – tehnička pomoć ITU PT“ (opremanje ITU ureda)

više

Poziv na dostavu ponuda

za uklanjanje krivo postavljenih predmeta na JPP

više

Poziv na dostavu ponuda

za Izvantržna kontrola zauzimanja JPP

više

Poziv na dostavu ponuda

za „Uklanjanje grafita”
više

Poziv za dostavu ponuda

za radove na sanaciji elektroinstalacija i ugradnji sustava za dojavu požara na sportskom objektu Mala košarkaška dvorana KK Split
više

Poziv na dostavu ponuda

za uklanjanje nelegalnih reklama i plakata

više

Poziv na dostavu ponuda za saniranje

nedefiniranih terena i mikrodeponija

više

Poziv na dostavu ponuda

za stacionarnu medicinsku rehabilitaciju HRVI-a iz Domovinskog rata

više

Poziv na dostavu ponuda i troškovnik

za korisničku podrška za SWING Process Manager i za Modul on line plaćanje

više

Poziv za dostavu ponuda

za uslugu izrade glavnih i izvedbenih projekata prometnice s komunalnom infrastrukturom - Zagorski put

više

Poziv za dostavu ponuda za građevinsko zanatske radove

na uređenju dječjeg igrališta u Ulici Mejaši II- Ulica sv. Spasa

više

Poziv na dostavu ponuda

za usluge recepcionara-domara u Gundulićevoj 22

više

Poziv za dostavu ponuda

za „Izrada izvedbenog projekta sustava video nadzora 25 osnovnih škola Grada Splita“
više

Poziv za dostavu ponuda

za izradu dokumentacije postojećeg stanja Tvrđave Gripe u Splitu
više

Poziv za dostavu ponuda

za Izradu konzervatorsko restauratorskog elaborata Tvrđave Gripe
više

Poziv na dostavu ponuda i troškovnik

s opisom predmeta nabave za „Usluga održavanja i standardne tehničke podrške geoinformacijskog sustava Grada Splita za razdoblje od 12 mjeseci”
višeRegistar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

višePavilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

više

Sukob interesa temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)

više

Plan nabave za 2017. godinu

više

Registar ugovora o javnoj nabavi

više


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba