index
press.gif
Natječaji i oglasi
Oglasi
Javna nabava
Objave temeljem članka 198. Zakona o javnoj n ...
Natječaji za zaposlenje
EU i nacionalni natječaji za bespovratna sredstva
Ostali natječaji
Rezultati natječajamain_galerija

Javna nabava


Poziv za dostavu ponuda

za nastavak radova  na uređenju nogostupa u Krležinoj ulici, GK Sućidar

više

Poziv za dostavu ponuda,

Projektni zadatak i Prilozi za „Usluga izrade izvedbenog projekta kamenih kućica”
više

Poziv za dostavu ponuda

i troškovnik za „Artikli za potrebe reprezentacije”
više

Poziv za dostavu ponuda

za održavanje sustava signalizacije u povijesnoj jezgri Splita
više

Poziv za dostavu ponuda

za uslugu izrade konzervatorsko-restauratorskog elaborata obnove dijela bedema u Ulici kralja Tomislava
više

Poziv za dostavu ponuda

za uslugu provedbe telefonskog anketiranja u sklopu projekta „Otpad nije smeće!“ KK.06.3.1.07“
više

Poziv za dostavu ponuda zausluge izrade glavnog i izvedbenog projekta

za prometnicu na građ. čest. broj 14 po DPU područja jugoistočno od raskrižja Bračke i Velebitske ulice

više

Poziv za dostavu ponuda

za radove na ugradnji sjenila u OŠ Blatine Škrape

više

Osmoljetka na Mejašima dobiva novo ruho

Na radost svojih učenika Osnovna škola „Mejaši“ sljedeću će školsku godinu dočekati veća, šira i prostranija. Danas je splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara službeno označio početak građevinskih radova ...

više

Poziv za dostavu ponuda i specifikacija s troškovnikom

za nabavu uređaja za ispis i skeniranje dokumenata

više

Poziv za dostavu ponuda 

za „Utvrđivanje i izrada mape poslovnih procesa u cilju uspostave sustava financijskog upravljanja i kontrola”
više

Poziv za dostavu ponuda

za uklanjanje vanjskih svlačionica sa igrališta Osnovne škole Spinut
više

Poziv za dostavu ponuda

za radove na zamjeni dijela prozora na zgradi Gradske uprave
više

Poziv za dostavu ponuda

za nabavu građevinskih radova i uređenja prostora Centra za posjetitelje Park-šume Marjan (ex TS Dražanac, k.č.br. 8810)
više

Poziv za dostavu ponuda za nabavu novog osobnog automobila

za potrebe Gradske uprave za Upravni odjel za komunalnog gospodarstva, redarstva i mjesne samouprave

više

Poziv za dostavu ponuda i troškovnik

za nabavu tonera i ribona za potrebe Gradske uprave

više

Poziv za dostavu ponuda i troškovnik

za „Artikli za higijenske potrebe i njegu”
više

Poziv za dostavu ponuda

za dobavu i ugradnju opreme vježbališta u sastavu Športsko – rekreacijskog centra Kamen
više

Poziv za dostavu ponuda

za izvođenje radova na uređenju vježbališta u sastavu Športsko – rekreacijskog centra Kamen
više

Poziv za dostavu ponuda

za: „Izrada projektne dokumentacije za hospicij „Matošić“
više

Poziv za dostavu ponuda

za „Usluga pomoći u kući”

više

Poziv za dostavu ponuda za:

„Izgradnja igrališta pri GK Mejaši - betonski radovi“
više

Poziv za dostavu ponuda za:

„Izrada konzervatorsko-restauratorskog elaborata obnove dijela bedema u Ulici kralja Tomislava“
više

Poziv za dostavu ponuda za

nabavu informatičkog sustava za potrebe komunalnog odjela Grada Splita
više

Poziv za dostavu ponuda za

uslugu izrade koncepta i sadržaja, dizajna i grafičke pripreme za tisak izobrazno-informativnih materijala projekta „Otpad nije smeće KK.06.3.1.07.0011“
više

Poziv za dostavu ponuda za

uslugu izvedbe kostimiranog igrokaza/lutkarske predstave za predškolsku djecu na temu održivog gospodarenja otpadom u sklopu projekta „Otpad nije smeće KK.06.3.1.07.0011“
više

Poziv za dostavu ponuda za

uslugu savjetovanja u provedbi i upravljanju projektom „Otpad nije smeće KK.06.3.1.07.0011“
više

Poziv za dostavu ponuda za:

„Izradu glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije i dogradnju OŠ Kamen-Šine u Splitu“
više

Poziv za dostavu ponuda i troškovnik

Nabava uredskog materijala i tiskarskih usluga

više

Poziv za dostavu ponuda za:

„Uklanjanje objekata na križanju Bračke i Velebitske ulice u Splitu na sud.čest.zem. 58/2,60/2 i 60/3.“
više

Poziv za dostavu ponuda

za izrada glavnog projekta sjevernog ulaza u antičku kanalizaciju Dioklecijanove palače
više

Poziv za dostavu ponuda

za izradu konzervatorskog elaborata za sjevernu polovicu istočnog zida Dioklecijanove palače sa Srebrenim vratima
više

Poziv za dostavu ponuda

za „Glavni i izvedbeni projekt s troškovnikom sanacije i rekonstrukcije ophoda nad južnom polovicom istočnog zida Dioklecijanove palače"
više

Poziv za dostavu ponuda

za uslugu izrade glavnog i izvedbenog projekta za prometnicu na građ. čest. broj 14 po DPU područja jugoistočno od raskrižja Bračke i Velebitske ulice
više

Prava ispitanika

više

Poziv za dostavu ponuda

i troškovnik za „Nabava građevinskih radova i uređenja prostora Centra za posjetitelje Park-šume Marjan (ex TS Dražanac, k.č.br. 8810)”
više

Poziv za dostavu ponuda

za radove postavljanja i najma skele za sanaciju stropa u foyeru HNK Split
više

Poziv za dostavu ponuda za:

„Termotehničke instalacije i instalacija plina u DV Mali Princ“
više


Usluge generalnog čišćenja Vila Dalmacije

nakon organiziranih događanja tijekom 2018. godine

više

Poziv za dostavu ponuda

za „Izrada izvedbenog projekta sustava video nadzora 25 osnovnih škola Grada Splita“
više

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

više

Pavilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

više

Sukob interesa temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)

više

Registar ugovora o javnoj nabavi

više


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba