index
press.gif
Natječaji i oglasi
Oglasi
Javna nabava
Objave temeljem članka 198. Zakona o javnoj n ...
Natječaji za zaposlenje
EU i nacionalni natječaji za bespovratna sredstva
Ostali natječaji
Rezultati natječaja
main_galerija

Javna nabava


Poziv na dostavu ponuda i troškovnik

za „Artikli za potrebe reprezentacije (namirnice za čajnu kuhinju)”
više

Poziv za dostavu ponuda

za "Glavni i izvedbeni projekt reciklažnog dvorišta na lokaciji Kopilica - kod Dalmacijavina“
više

Poziv za dostavu ponuda

za asfalterske radove - igralište Split 3
više

Poziv za dostavu ponuda

za izgradnju igrališta pri GK Mejaši - pripremni i zemljani radovi
više

Poziv za dostavu ponuda

za bravarske radove na ugradnji kaveza za mali nogomet
više

Poziv na dostavu ponuda, projektni zadatak i troškovnik

za „Izrada Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodba klimatskim promjenama za područje Grada Splita za razdoblje 2018. – 2021. godine”
više

Poziv na dostavu ponuda, troškovnik i upute

za „Održavanje javnih satova”
više

Poziv na dostavu ponuda za obavljanje poslova nadzornog inženjera u fazi izvođenja radova na gradilištu:

Izgradnja 17 stambenih jedinica za potrebe stambenog zbrinjavanja HRVI-a iz Domovinskog rata S1-49 DPO područja od raskrižja Bračke i Velebitske ulice (čest.zemlje 1013/1)

više

Poziv na dostavu ponuda, te specifikacija predmeta nabave s troškovnikom

za nabavu i implementaciju aplikacije za održavanje „Anagrafa“ Grada Splita

više

Poziv na dostavu ponuda, te specifikacija predmeta nabave s troškovnikom

s troškovnikom za Usluge tehničke podrške i održavanja sustava eGOP za razdoblje od 12 mjeseci

više

Poziv za dostavu ponuda

za izradu idejnog projekta s potrebnom geodetskom podlogom za ishođenje lokacijske dozvole hidrantske mreže Park šume Marjan

više

Poziv za dostavu ponuda za uređene

nogostupa i rampe u Krležinoj ulici te ugibališta za kontejnere u Novakovoj ulici, GK Sućidar

više

Poziv za dostavu ponuda

za „Izrada strateške karte buke s ocjenskom godinom 2016.“
više

Poziv za dostavu ponuda

za „Izrada glavnog i izvedbenog projekta za prometnicu s komunalnom infrastrukturom priključak Puta iza nove bolnice u Splitu“
više

Projektna dokumentacija

za „Izgradnja stambenog objekta S1-49 za stambeno zbrinjavanje HRVI-a iz Domovinskog rata i obitelji smrtno stradalih branitelja“
više

Poziv za dostavu ponuda

za zamjernu dijela stolarije u DV Marjan, DV Grigor Vitez i DV Cvit Mediterana

više

Poziv za dostavu ponuda

za zamjenu ograde na igralištu Sportsko rekreacijskog centra „Lučac“, GK Lučac - Manuš“

više

Poziv za dostavu ponuda

za sanaciju dijela ravnog krova u ustanovi DV Grigor Vitez i sanaciju krova u ustanovama DV Radost
više

Poziv na dostavu ponuda i troškovnik

za građevinsko zanatske radove na zgradi gradske uprave Grada Splita – uređenje podrumskih prostorija

više

Poziv na dostavu ponuda i troškovnik

za zamjenu dijela dotrajalih prozora na zgradi Gradske uprave

više

Poziv na dostavu ponuda i projektni zadatak

za „Izrada projektne dokumentacije za uređenje prometa u Bračkoj ulici na potezu od križanja s Zajčevom ulicom, do križanja s Velebitskom ulicom”
više

Poziv za dostavu ponuda

za revizijsku arheoloških istraživanja u Rodriginoj ulici u Splitu
više

Poziv na dostavu ponuda

za Uslugu pomoći u kući

više


Pavilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

više

Sukob interesa temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)

više

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

više

Plan nabave za 2017. godinu

više

Registar ugovora o javnoj nabavi

više


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba