index
nas_split.gif
O gradu
Ime grada
Grb, himna, zastava
Sveci zaštitnici
Dan grada (sv.Dujam)
Stanovništvo
Gradovi prijatelji Splita
Slobodno vrijeme
Korisne informacije i telefonimain_galerija
Niemann

Stanovništvo

U vrijeme poslijednjeg popisa stanovništva 2001. Split je brojao 188.694 stanovnika. Po narodnosti, 95,15% su Hrvati, dok ostalih 4,85% čine pripadnici nacionalnih manjina od kojih više od 400 pripadnika imaju bošnjačka, crnogorska, slovenska i srpska. 88,37% Splićana izjasnilo se kao pripadnici rimokatoličke vjere, 2,121% pripadnici su pravoslavne vjere, 3,78% je bilo neizjašnjenih, 5,26% agnostika, a ostalih 0,469% se izjasnilo kao pripadnici drugih vjera. Slijedeći popis stanovništva u gradu Splitu će biti 2011. godine.
Print

 
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba