index
E-usluge
Najtraženiji dokumenti
Plan grada
Prostorni i generalni plan grada Splita
POS
GIS portal Grada Splita
Dugovanja i potraživanja građana i pravnih osoba
Servisi državne upravemain_galerija
Split - podrumi

 

Pregled zemljišnih knjiga

Aplikacija Ministarstva pravosuđa služi za uvid u eksperimentalnu Središnju bazu podataka zemljišnoknjižnih odjela općinskih sudova u Republici Hrvatskoj i ima informativnu i korektivnu ulogu.

više

Provjera statusa Z predmeta

Dohvat predmeta moguć je odabirom općinskog suda i oznake predmeta, te upisom rednog broja i godine predmeta.

više

Preglednik katastarskih podataka

Preglednik katastarskih podataka koji služi za uvid u središnju bazu postojećih katastarskih podataka RH.

više

HITRO.HR

HITRO.HR je servis Vlade Republike Hrvatske za ubrzanu komunikaciju građana i poslovnih subjekata s državnom upravom.

više

Korupcija to nisam ja

Antikorupcijska kampanja Vlade RH
više

Osobni identifikacijski broj (OIB)

Osobni identifikacijski broj (OIB) je stalna identifikacijska oznaka svakog hrvatskog državljanina i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Određuje ga i dodjeljuje Ministarstvo financija - Porezna uprava.

više

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba