index
E-usluge
Najtraženiji dokumenti
Plan grada
Prostorni i generalni plan grada Splita
POS
GIS portal Grada Splita
Dugovanja i potraživanja građana i pravnih osoba
Servisi državne upravemain_galerija
Split - sfinga

 

Dugovanja i potraživanja građana i pravnih osoba sa Gradom

Online pregled Vaših dugovanja i potraživanja prema Gradu

PotrebnoZa pristup podacima potrebno je pristupno ime (login/username) i zaporka (password) koje možete dobiti u Gradskoj upravi na jednoj od adresa:

 • Obala kneza Branimira 17, Info pult


Za fizičku osobu

 • osobnu iskaznicu
 • ako se traži lozinka za drugu fizičku osobu s kojom tražitelj podataka nije u srodstvu potrebno je donijeti punomoć ovjerenu od javnog bilježnika
 • ako se traži lozinka za drugu fizičku osobu s kojom je tražitelj podataka u srodstvu potrebno je donijeti samo dokaz o srodstvu


Za pravnu osobu

 • osobnu iskaznicu
 • potpisan i pečatom ovjeren zahtjev pravne osobe s imenom osobe kojoj treba dati lozinku


 
Pristup pregledu dugovanja i potraživanja


Pomoć u korištenju programa
Da biste mogli koristiti "Dugovanja-potraživanja", važno je:

 • Prije prvog korištenja morate pokrenuti instalaciju SUN Jave verzija 6 upgrade 20 koju ćete preuzeti ovdje.

  1. Program zahtijeva Internet Explorer kao preglednik i Java 6 kao plug-in
  2. Instalacija opcije s dvije Jave (Java 6 i Java 8) za dugovanja-potraživanja (screenshot i upute)

 • Postavke nakon instalacije Jave:
  - U Java Control panelu isključiti automatsko ažuriranje Jave na više verzije.
  - U Java Control panelu odabrati opciju "Use SSL 2.0 compatible ClientHello format. 
 • Postavke Internet pretraživača
 • u sigurnosnim postavkama morate imati osposobljene ("Enable") opcije
 • "Run ActiveX controls and plug-ins"
 • "Download signed ActiveX Controls"
 • isključiti Pop-up Blocker (Turn Off Pop-up Blocker").
Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba