index
kotari_mjesni.gif
Gradski kotari
Mjesni odbori
MO Slatine
MO Žrnovnica
Kamen
Donje Sitno
Gornje Sitno
Srinjine
Stobrečmain_galerija
Split - Riva zidine

Mjesni odbor Slatine


Predsjednik vijeća
Tomislav Andrijolić


Administrativni tajnik
Elenka Nakir
elenka.nakir@split.hr

tel: 021/891-090
Duboke garme 2
21224, Slatine

Naselje Slatine omeđeno je:
Sa sjevera:
granica ide od točke gdje se spajaju granice K.o. Slatine, K.o. Arbanija i morska obala. Morskom obalom do najisturenije istočne točke otoka Čiova.

S juga: granica ide morskom obalom od najisturenije istočne točke otoka Čiovo do točke gdje se spajaju K.o. Slatine, K.o. Arbanija i morska obala.

Sa zapada: granica ide granicom K.o. Slatine i K.o. Arbanija od sjevera prema jugu i to ulicom Put Dionica - naseljeni dio do točke gdje se granice K.o. Slatine i K.o. Arbanija spajaju s morskom obalom.
 

Print

Popis komunalnih redara mjesnog odbora Slatine

više

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba