index
kotari_mjesni.gif
Gradski kotari
Mjesni odbori
MO Slatine
MO Žrnovnica
Kamen
Donje Sitno
Gornje Sitno
Srinjine
Stobrečmain_galerija
Split - Sustipan /4/

Mjesni odbor Gornje Sitno


Predsjednik vijeća
Ante Gabrić


Administrativni tajnik
Poldo Gruica
poldo.gruica@split.hr
tel: 021/878-058 
Svetoga Roka 11 
21251 Žrnovnica

Naselje Gornje Sitno omeđeno je:

S juga: granica naselja Gornje Sitno počinje od vrila rijeke Žrnovnice na istoku pa na istok do trigonometra 331 na Dubancu (Gradac). Granica ide dalje na jugoistok do zavoja ceste za Gornje Sitno zapadno od crkvice Sv.Luke. Odatle granica ide cestom na jug do zaseoka Filipovići. Nastavlja jugoistočnom granicom katastarskih čestica 1373,1383/3,1383/12,1380, preko ceste dalje istočnom granicom katastarskih čestica 1435, 1436, 1481/4, 1481/5, 1480,1478,1476,1474/1,1474/2 do katastarske granice K.o.Sitno – K.o.Srinjine. Katastarskom granicom K.o. Sitno – K.o. Srinjine na istok do točke spajanja  K.o.Sitno, K.o.Srinjine i K.o.Dubrava.

 

S istoka: granica ide od točke gdje se spajaju K.o.Sitno, K.o.Srinjine i K.o.Dubrava prema sjeveru granicom K.o.Sitno – K.o.Dubrava do točke gdje se spajaju K.o.Sitno, K.o.Dubrava i K.o.Donji Dolac.Dalje na sjever granicom K.o.Sitno –K.o.Donji Dolac do točke gdje se spajaju K.o.Sitno, K.o.Donji Dolac i K.o.Kotlenice.

 

Sa sjevera: granica ide od istoka prema zapadu od točke gdje se spajaju K.o.Sitno, K.o.Donji Dolac i K.o.Kotlenice. Granicom K.o. Sitno – K.o.Kotlenice do točke gdje se spajaju K.o.Sitno, K.o.Kotlenice i K.o.Dugopolje. Granicom K.o.Sitno i K.o.Dugopolje do točke gdje se spajaju K.o.Sitno, K.o.Dugopolje i K.o.Žrnovnica.

 

Sa zapada: granica počinje u točki gdje se spajaju K.o.Sitno i K.o.Žrnovnica od sjevera

prema jugu i to granicom K.o.Sitno –K.o.Žrnovnica  do izvora rijeke Žrnovnice.

Print

Popis komunalnih redara mjesnog odbora Sitno Gornje

više

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba