index
kotari_mjesni.gif
Gradski kotari
Mjesni odbori
MO Slatine
MO Žrnovnica
Kamen
Donje Sitno
Gornje Sitno
Srinjine
Stobrečmain_galerija
Split_Riva_3

Mjesni odbor Srinjine

Predsjednik vijeća
Toni Čović


Administrativni tajnik

tel: 021/874-344
Mosorska 33
21292, Srinjine

Naselje Srinjine omeđeno je:

S juga: granica počinje na tromeđi K.o. Srinjine , K.o.Tugare i K.o.Jesenice te ide na zapad do tromeđe K.o. Jesenice, K.o.Srinjine i K.o. Gornja Podstrana. Nastavlja se na sjeverozapad granicom K.o. Srinjine i K.o. Gornja Podstrana preko brda Perun do crkvice Sv.Jure.

 

Sa zapada: granica ide od crkvice Sv.Jure prema sjeveroistoku istočnim granicama statističkog kruga 0111325 do trigonometra 333 na predjelu Sridivica.

 

Sa sjevera: granica počinje od trigonometra 333 na predjelu Sridivica na granici K.o. Srinjine – K.o.Sitno. Granicom K.o.Srinjine – K.o. Sitno na istok do puta (čest.zem. 5392/136 K.o.Srinjine). Putem na jugoistok cca 200 metara do sjevernog dijela čest.zem. 1386 (K.o.Srinjine). Sjevernim dijelom čest.zem. 1386 na istok cca. 130 metara do zapadne strane čest.zem. 6098 (K.o.Srinjine). Zapadnom stranom čest.zem.6098 cca 15 metara na sjever do granice K.o.Sitno - K.o.Srinjine. Granicom K.o.Sitno – K.o.Srinjine na jugoistok do točke gdje se spajaju K.o.Srinjine i K.o.Dubrava.

 

S istoka: granica ide od sjevera prema jugu granicom K.o.Srinjine – K.o. Dubrava do mjesta gdje se spajaju K.o.Srinjine, K.o.Dubrava i K.o. Tugare. Dalje na jug do točke gdje se spajaju K.o.Tugare, K.o. Srinjine i K.o. Jesenice.

Print

Popis komunalnih redara mjesnog odbora Srinjine

više

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba