index
kotari_mjesni.gif
Gradski kotari
Gradski kotar Sirobuja
Gradski kotar Žnjan
Gradski kotar Plokite
Gradski kotar Lokve
Gradski kotar Kman
Gradski kotar Grad
Gradski kotar Kocunar
Gradski kotar Lovret
Gradski kotar Meje
Gradski kotar Špinut
Gradski kotar Pujanke
Gradski kotar Bol
Gradski kotar Gripe
Gradski kotar Trstenik
Bačvice
Blatine-Škrape
Brda
Lučac-Manuš
Mejaši
Mertojak
Neslanovac
Ravne njive
Split 3
Sućidar
Šine
Varoš
Visoka
Mjesni odborimain_galerija
Split - Riva /2/

Mejaši

Predsjednik vijeća
Vice Mihanović


Administrativni tajnik
Mladenka Mandić
mladenka.mandic@split.hr
tel: 021/310-357
faks: 021/310-358
Josipa Jovića 51,
21000, Split


Gradski kotar "Mejaši" omeđen je:
- sa sjevera: ulicom Dračevac od spajanja s Ulicom Zbora narodne garde, dalje do Kile;
- s istoka: obuhvaća naselja Vrboran, Brnik i Kila;
- s juga: Ulicom kralja Stjepana Držislava od križanja s Poljičkom cestom i Ulicom Zbora narodne garde do istočne ograde groblja Lovrinac;
- sa zapada: Ulicom Zbora narodne garde od križanja Poljičke ceste i Ulice kralja Stjepana Držislava do ulice Dračevac.

Print

Popis komunalnih redara gradskog kotara Mejaši

više

Popis ulica gradskog kotara Mejaši

više


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba