index
kotari_mjesni.gif
Gradski kotari
Gradski kotar Sirobuja
Gradski kotar Žnjan
Gradski kotar Plokite
Gradski kotar Lokve
Gradski kotar Kman
Gradski kotar Grad
Gradski kotar Kocunar
Gradski kotar Lovret
Gradski kotar Meje
Gradski kotar Špinut
Gradski kotar Pujanke
Gradski kotar Bol
Gradski kotar Gripe
Gradski kotar Trstenik
Bačvice
Blatine-Škrape
Brda
Lučac-Manuš
Mejaši
Mertojak
Neslanovac
Ravne njive
Split 3
Sućidar
Šine
Varoš
Visoka
Mjesni odborimain_galerija
Split - Riva /2/

Ravne Njive

Predsjednik vijeća
Mirko Ramljak


Administrativni tajnik
Nedjeljka Jurić
tel: 021/682-520
faks: 021/682-521
Hercegovačka 40,
21000, Split


Gradski kotar "Ravne Njive" omeđen je:
- sa sjevera: Hercegovačkom ulicom od spajanja s Putem Stinica do križanja sa Sarajevskom ulicom;
- s istoka: Sarajevskom ulicom od spajanja s Ulicom Domovinskog rata do križanja s Hercegovačkom ulicom;
- s juga: Ulicom Domovinskog rata od Puta Stinica do spajanja sa Sarajevskom ulicom;
- sa zapada: Putem Stinica od spajanja s Ulicom Domovinskog rata do križanja s Putem Supavla i Hercegovačkom ulicom.

Print

Javni poziv za manje komunalne zahvate

više

Popis komunalnih redara gradskog kotara Ravne njive

više

Popis ulica gradskog kotara Ravne njive

više


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba