index
kotari_mjesni.gif
Gradski kotari
Gradski kotar Sirobuja
Gradski kotar Žnjan
Gradski kotar Plokite
Gradski kotar Lokve
Gradski kotar Kman
Gradski kotar Grad
Gradski kotar Kocunar
Gradski kotar Lovret
Gradski kotar Meje
Gradski kotar Špinut
Gradski kotar Pujanke
Gradski kotar Bol
Gradski kotar Gripe
Gradski kotar Trstenik
Bačvice
Blatine-Škrape
Brda
Lučac-Manuš
Mejaši
Mertojak
Neslanovac
Ravne njive
Split 3
Sućidar
Šine
Varoš
Visoka
Mjesni odborimain_galerija
Split - Riva /2/

Šine

Predsjednik vijeća
Gordan Milinović


Administrativni tajnik
Marijan Lekić
marijan.lekic@split.hr
tel: 021/310-361
Josipova 2,
21119, Split


Gradski kotar "Šine" omeđen je:
- s juga: Ulicom kralja Stjepana Držislava;
- sa zapada: potokom sjeverno od Magistrale, istočno od skladišta poduzeća "Naprijed", a zapadno od  pogona "Jadrankamen", produžava pravo na zapadnu granicu parcele Blažević Kaje pok. Petra istočno od crkvice Sv. Petra, nastavlja prema sjeveru do kuće Terze Aleksandra i braće, koja pripada Mjesnom odboru "Kamen", siječe parcelu općena­ rodne imovine, te izbija na asfaltnu cestu Šine -
Kamen  na  mjestu  gdje  zapadna  granica  parcele Blažević Frane pok. Fabjana siječe cestu i produžava u pravcu sjevera između sudskih zgrada sa zapada i posjeda Blažević Frane s istoka do parcele Buljević Ivana pok. Luke, nastavlja prema sjeveroistoku medašom parcele Grujica Trpimira pok. Pavla koja pripada Mjesnom odboru "Kamen" i parcele Sadić Andrije pok. Šime i parcele općenarodne imovine koje pripadaju Gradskom kotaru "Šine". Na lom mjestu granica ovih dvaju gradskih kotareva izbija na put Kamen - Blato, te istim ide prema istoku do granice K.O. Stobreč.

Print

Popis komunalnih redara gradskog kotara Šine

više

Popis ulica gradskog kotara Šine

više


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba