index
kotari_mjesni.gif
Gradski kotari
Gradski kotar Sirobuja
Gradski kotar Žnjan
Gradski kotar Plokite
Gradski kotar Lokve
Gradski kotar Kman
Gradski kotar Grad
Gradski kotar Kocunar
Gradski kotar Lovret
Gradski kotar Meje
Gradski kotar Špinut
Gradski kotar Pujanke
Gradski kotar Bol
Gradski kotar Gripe
Gradski kotar Trstenik
Bačvice
Blatine-Škrape
Brda
Lučac-Manuš
Mejaši
Mertojak
Neslanovac
Ravne njive
Split 3
Sućidar
Šine
Varoš
Visoka
Mjesni odborimain_galerija
Split - Riva

Varoš

Predsjednik vijeća
Mirko Ruščić


Administrativni tajnik:
Ivica Vrandečić
ivica.vrandecic@split.hr
tel: 021/682-526
faks: 021/682-527
Sinovčićeva 6,
21000 Split


Gradski kotar "Varoš" omeđen je:
- sa sjevera: Matoševom uiicom od spajanja sa Zrinsko-Frankopanskom ulicom do križanja s Nazorovim prilazom, zatim Nazorovim prilazom do Mandalinskog puta, Mandalinskirn putem do Šetališta Marina Tartaglie, tim Šetalištem do šumskog puta udaljenog 2000 m od Špinutskih vrata koji izbija na more, te morskom obalom do zapadne ograde vojnog objekta;
- s istoka: Zrinsko-Frankopanskom ulicom od križanja s Matoševom ulicom do spajanja s Matošića ulicom, dalje Matošića ulicom do spajanja s Ulicom bana Josipa Jelačića, te Ulicom bana Josipa Jelačića do morske obale;
- s juga: morskom obalom - spojnica Vrh Matejuške - sv. Frane, spojnica Trumbićeva obala - hotel "Ambasador", od hotela "Ambasador"
Botićevim šetalištem do crkve Sv. Nikole, te Marangunićevim šetalištem do kote Sedlo, dalje do crkve Sv. Jere, od crkve Sv. Jere Marangunićevim šetalištem do rampe gdje se spaja sa Šetalištem Ivana Meštrovića, dalje Šetalištem Ivana Mešlrovića do Šetališta Marina Tartaglie. Tim Šetalištem do ograde vojnog objekta na Institutu do mora;
- sa zapada: morskom obalom od vojnog objekta do Uvale Bene.

Print

Popis komunalnih redara gradskog kotara Varoš

više

Popis ulica gradskog kotara Varoš

više


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba