index
kotari_mjesni.gif
Gradski kotari
Gradski kotar Sirobuja
Gradski kotar Žnjan
Gradski kotar Plokite
Gradski kotar Lokve
Gradski kotar Kman
Gradski kotar Grad
Gradski kotar Kocunar
Gradski kotar Lovret
Gradski kotar Meje
Gradski kotar Špinut
Gradski kotar Pujanke
Gradski kotar Bol
Gradski kotar Gripe
Gradski kotar Trstenik
Bačvice
Blatine-Škrape
Brda
Lučac-Manuš
Mejaši
Mertojak
Neslanovac
Ravne njive
Split 3
Sućidar
Šine
Varoš
Visoka
Portal Žnjan
Mjesni odborimain_galerija
Split - Sustipan /4/

Visoka

Predsjednik vijeća
Ivan Bikić


Administrativni tajnik
Jadranka Ćuk
jadranka.cuk@split.hr
tel: 021/310-363
faks: 021/310-364
Cesta mira 3,
21000, Split


Gradski kotar "Visoka" omeđen je:
- sa sjevera: Vukovarskom ulicom od križanja s Velebitskom ulicom do spajanja s Ulicom Zbora narodne garde;
- s istoka: Ulicom Zbora narodne garde od spajanja s Vukovarskom ulicom do spajanja s Poljičkom cestom;
- sa zapada: Velebitskom ulicom od križanja s Poljičkom cestom do križanja s Vukovarskom ulicom;
- s juga: Poljičkom cestom od križanja s Velebitskom ulicom do spajanja s Ulicom Zbora narodne garde.

 

Print

Popis komunalnih redara gradskog kotara Visoka

više

Popis ulica gradskog kotara Visoka

više


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba