index
kotari_mjesni.gif
Gradski kotari
Gradski kotar Sirobuja
Gradski kotar Žnjan
Gradski kotar Plokite
Gradski kotar Lokve
Gradski kotar Kman
Gradski kotar Grad
Gradski kotar Kocunar
Gradski kotar Lovret
Gradski kotar Meje
Gradski kotar Špinut
Gradski kotar Pujanke
Gradski kotar Bol
Gradski kotar Gripe
Gradski kotar Trstenik
Bačvice
Blatine-Škrape
Brda
Lučac-Manuš
Mejaši
Mertojak
Neslanovac
Ravne njive
Split 3
Sućidar
Šine
Varoš
Visoka
Mjesni odborimain_galerija
Split - Sustipan /4/

Žnjan

Predsjednik vijeća
Sani Mardešić


Administrativni tajnik
Desa Kurtović
desa.kurtovic@split.hr
tel: 021/310-353
Stonska 2,
21000, Split
www.gk-znjan.com


Gradski kotar "Žnjan" omeđen je:
- sa sjevera: Ulicom kralja Sljepana Držislava od spajanja sa Žnjanskom ulicom do K.O. Stobreč;
- s istoka: granicom K.O. Split i K.O. Stobreč;  
- s juga: morskom obalom od ušća potočića Žnjan do točke gdje se spajaju K.O. Stobreč i more;
- sa zapada:Žnjanskom ulicom od Ulice kralja Stjepana Držislava do mora.

Print

Popis komunalnih redara gradskog kotara Žnjan

više

Popis ulica gradskog kotara Žnjan

više

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba