index
kotari_mjesni.gif
Gradski kotari
Gradski kotar Sirobuja
Gradski kotar Žnjan
Gradski kotar Plokite
Gradski kotar Lokve
Gradski kotar Kman
Gradski kotar Grad
Gradski kotar Kocunar
Gradski kotar Lovret
Gradski kotar Meje
Gradski kotar Špinut
Gradski kotar Pujanke
Gradski kotar Bol
Gradski kotar Gripe
Gradski kotar Trstenik
Bačvice
Blatine-Škrape
Brda
Lučac-Manuš
Mejaši
Mertojak
Neslanovac
Ravne njive
Split 3
Sućidar
Šine
Varoš
Visoka
Mjesni odborimain_galerija
Niemann

Blatine-Škrape

Predsjednik vijeća
Davor Matijević


Administrativni tajnik
Danica Perković
danica.perkovic@split.hr

tel: 021/682-504
fax: 021/682-509
Poljička cesta 31,
21000, Split


Gradski kotar "Blatine-Škrape" omeđen je:
- sa sjevera: Ulicom Matice hrvatske od križanja s Dubrovačkom ulicom do križanja s Ulicom Brune
Bušića;
-  s istoka: Ulicom Brune Bušića od križanja s Ulicom Matice hrvatske do križanja s Poljičkom cestom;
-  s juga: Poljičkom cestom od križanja s Dubro­vačkom ulicom do križanja s Ulicom Brune Bušića;
-  sa zapada: Dubrovačkom ulicom od križanja s Poljičkom cestom do križanja s Ulicom Matice hrvatske

Print

Popis komunalnih redara gradsog kotara Blatine-Škrape

više

Popis ulica gradskog kotara Blatine Škrape

više


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba