index
kotari_mjesni.gif
Gradski kotari
Gradski kotar Sirobuja
Gradski kotar Plokite
Gradski kotar Lokve
Gradski kotar Kman
Gradski kotar Grad
Gradski kotar Kocunar
Gradski kotar Lovret
Gradski kotar Meje
Gradski kotar Špinut
Gradski kotar Pujanke
Gradski kotar Bol
Gradski kotar Gripe
Gradski kotar Trstenik
Bačvice
Blatine-Škrape
Brda
Lučac-Manuš
Mejaši
Mertojak
Neslanovac
Ravne njive
Split 3
Sućidar
Šine
Varoš
Visoka
Žnjan
Mjesni odborimain_galerija
Split - Tomića stina

Bol

Predsjednik vijeća
Ante Šunjić


Administrativni tajnik
Helena Kastropil
helena.kastropil@split.hr
tel: 021/310-377
Ulica slobode 24,
21000, Split


Gradski kotar "Bol" omeđen je:
- sa zapada: od zapada prema sjeveru Ulicom Domovinskog rata do križanja s Dubrovačkom uli­com, zatim Dubrovačkom ulicom do križanja s Vukovarskom ulicom na jugu;
s juga: Vukovarskom ulicom od njenog početka do križanja s Dubrovačkom ulicom.

Print

Popis komunalnih redara gradskog kotara Bol

više

Popis ulica gradskog kotara Bol

više


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba