index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstvamain_galerija
Split - Riva

Odsjek za prostorno uređenje

Voditeljica odsjeka
Ljiljana Barić
Tel: 021/310-396
e-mail: ljiljana.baric@split.hr


Djelokrug rada
Odsjek za prostorno uređenje je dio Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo. Odsjek za prostorno uređenje nadležan je za izdavanje akata za provedbu prostornog plana na  području Grada Splita sukladno važećim dokumentima prostornog uređenja i  Zakonu o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13). U nadležnosti  Odsjeka za prostorno uređenje je i izdavanje rješenja o izvedenom stanju temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13)


Akti za provedbu prostornog plana i drugi akti koje izdaje Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odsjek za prostorno uređenje:

lokacijska dozvola
lokacijska informacija
rješenje o utvrđivanju građevne čestice
potvrda parcelacijskog elaborata
dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine
rješenje o izvedenom stanju


ostali akte iz nadležnosti Odsjeka


Radno vrijeme Upravnog odjela  sa strankama je ponedjeljkom i srijedom od 8.00 do 12.00 sati.


Na ovoj Internet stranici možete preuzeti i obrazac zahtjeva uz koji prilažete Vašu dokumentaciju.


Ciljevi 
Rad ovog Odsjeka, kao dijela Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo i čitave gradske uprave, učiniti da bude prepoznatljiv po učinkovitosti, brzini i protočnosti te da bude poticaj realizaciji projekata na području grada Splita.

Print


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba