index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstvamain_galerija
Split_Riva_3

Odsjek za zaštitu imovine i prava

Opis poslova
U Odsjeku za zaštitu imovine i prava obavljaju se najsloženiji poslovi zaštite prava i imovine Grada u svim njenim oblicima i sadržajima pred sudovima i drugim tijelima i institucijama. Obavljaju se poslovi zastupanja Grada pred Općinskim, Županijskim, Trgovačkim, Upravnim i drugim sudovima te ulažu pravni lijekovi na odluke nadležnih sudova. Pokreću se i vode u ime Grada: parnični, izvranparnični, ovršni i stečajni postupci po prijedlozima ostalih gradskih službi, a sve u okviru dobivenih ovlaštenja i uputa.

U Odsjeku se obavljaju poslovi zastupanja Grada te sudjelovanja u raspravama i na očevidima u upravnim postupcima povrata naknade oduzetog građevinskog zemljišta pred nadležnim državnim tijelima.

Print


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba