index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstvamain_galerija
Split_Riva_3

Odsjek za socijalnu skrb osoba s invaliditetom

Djelokrug rada
Obavlja upravne, stručne i druge poslove vezane za javno zdravstveno praćenje i zadovoljavanje potreba građana, priprema akte i programe, predlaže Gradonačelniku donošenje akata i nacrta programa  zdravstvene zaštite.

Print


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba