index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Ured Grada
Prostorno uređenje i graditeljstvo
Komunalno gospodarstvo i redarstvo
Financije
Socijalna skrb i zdrav. zaštita
Prostorno planiranje i zaštita okoliša
Imovinsko-pravni poslovi i izgradnja
Pravna zaštita, stanovi i poslovni prostori
Gospodarstvo, turizam, međunarodni i EU fondovi
Kultura, umjetnost i stara gradska jezgra
Obrazovanje i znanost
Odsjek za predškolski odgoj
Odsjek za osnovno obrazovanje i znanost
Vijesti iz službe za obrazovanje i znanost
Sport i sportska infrastruktura
Mjesna samouprava, zaštita i spašavanje
Suradnja s braniteljima i braniteljskim udrugama
Javna nabava
Unutarnja revizija
Služba za informatiku
Služba zajedničkih poslova
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstva
main_galerija
Split - Sustipan /4/

Služba za obrazovanje i znanost

Pročelnica Ureda
Ines Milina Ganza
tel: 021/310-102
fax: 021/310-165
e-mail: ines.milina-ganza@split.hr

Djelokrug rada
Služba za obrazovanje i znanost obavlja stručne i druge poslove osiguravanja lokalnih potreba stanovništva u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi, utvrđuje kriterije i mjerila za financiranje decentraliziranih funkcija u oblasti osnovnog školstva te kriterije i mjerila za financiranje širih javnih potreba u osnovnom školstvu, izgradnje školskih objekata koji se financiraju sredstvima i/ili iz drugih izvora, obavlja stručne i druge poslove osiguranja lokalnih potreba stanovnika za odgojem, obrazovanjem i osposobljavanjem za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina. Posebno vodi brigu o popularizaciji, razvitku i promicanju različitih područja znanosti kompatibilnih sa općim društvenim potrebama, predlaže i provodi mjere suradnje s obrazovnim i znanstvenim institucijama radi promicanja i popularizacije znanosti, sve u cilju poticanja interesa najšire javnosti, a naročito svih školskih uzrasta prema znanstvenim dostignućima.

Print

Informacije za roditelje budućih polaznika/ca OŠ Žnjan-Pazdigrad

Od početka naredne školske 2017./18. godine započinje s radom Osnovna škola Žnjan–Pazdigrad. Roditelji budućih polaznika/ca OŠ Žnjan-Pazdigrad ovdje mogu pronaći informacije o upisima, udžbenicima, razrednim odjelima...

više

Rang-lista kandidata koji su ostvarili pravo na stipendiju Grada Splita u školskoj/akademskoj 2016./2017. godini

više


Javni poziv za predlaganje programa

u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece za 2017. godinu
više

Javni poziv za prijavu programa

namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Splita za 2017. godinu

više


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba