index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Ured Grada
Prostorno uređenje i graditeljstvo
Komunalno gospodarstvo i redarstvo
Komunalno redarstvo
Prometno redarstvo
Odsjek za komunalne poslove
Odsjek za poslove u komunalnom gospodarstvu
Vijesti iz Upravnog odjela za komunalno gospo ...
Financije
Socijalna skrb i zdrav. zaštita
Prostorno planiranje i zaštita okoliša
Imovinsko-pravni poslovi i izgradnja
Pravna zaštita, stanovi i poslovni prostori
Gospodarstvo, turizam, međunarodni i EU fondovi
Kultura, umjetnost i stara gradska jezgra
Obrazovanje i znanost
Sport i sportska infrastruktura
Mjesna samouprava, zaštita i spašavanje
Suradnja s braniteljima i braniteljskim udrugama
Javna nabava
Unutarnja revizija
Služba za informatiku
Služba zajedničkih poslova
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstva
main_galerija
Split - sfinga

Odsjek za komunalno redarstvo

Obavlja slijedeće poslove

Obavlja upravne i stručne poslove u nadzoru i kontroli odredbi propisa koji reguliraju komunalni red, izriče mandatne kazne, izdaje obavezni prekršajni nalog, vodi prekršajni postupak u prvom stupnju, te rješenjem naređuje fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda. Vodi internu pisarnicu, upravne postupke i poduzima druge mjere putem neupravnih predmeta, vodi potrebne službene očevidnike i druge evidencije. Surađuje sa pravosudnim tijelima, organima prisilne naplate, policijom i drugim tijelima u provođenju mjera komunalnog reda, obavlja i druge poslove utvrđene aktima nadležnih tijela, postavljanje naprava za blokadu vozila-lisice, uklanja olupine i sl.

Print

Postupci, potpore, posebni procesi i suradnja sa vanjskim resursima

U okviru obavljanja komunalnih poslova postoje i neki posebn postupci, procesi, potpore i općenito suradnja sa vanjskim resursima:
više

Rapored komunalnih redara po gradskim kotarevima

Kontaktirajte komunalnog redara u Vašem gradskom kotaru.
više


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba