index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Ured Grada
Prostorno uređenje i graditeljstvo
Komunalno gospodarstvo i redarstvo
Financije
Socijalna skrb i zdrav. zaštita
Prostorno planiranje i zaštita okoliša
Imovinsko-pravni poslovi i izgradnja
Pravna zaštita, stanovi i poslovni prostori
Odsjek za poslovne prostore
Odsjek za poslove stanovanja
Odsjek za tehničke poslove
Odsjek za zaštitu imovine i prava
Vijesti iz službe pravne zaštite za stanove i ...
Gospodarstvo, turizam, međunarodni i EU fondovi
Kultura, umjetnost i stara gradska jezgra
Obrazovanje i znanost
Sport i sportska infrastruktura
Mjesna samouprava, zaštita i spašavanje
Suradnja s braniteljima i braniteljskim udrugama
Javna nabava
Unutarnja revizija
Služba za informatiku
Služba zajedničkih poslova
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstva
main_galerija
Split - Tomića stina

Služba pravne zaštite i za stanove i poslovne prostore

Pročelnik Ureda
Ivica Pavić
tel: 021/310-408, 021/310-409
fax: 021/310-430
e-mail: ivica.pavic@split.hr

Djelokrug rada
Služba pravne zaštite i za stanove i poslovne prostore obavlja najsloženije poslove zaštite prava i imovine Grada u svim njenim oblicima i sadržajima pred sudovima, državnim i drugim tijelima i institucijama. Obavlja poslove pravnog zastupanja Grada pred općinskim, trgovačkim i upravnim sudovima i drugim sudovima, ulaže pravne lijekove na odluke nadležnih sudova. Pokreće i vodi u ime Grada: parnične, izvanparnične, ovršne i stečajne postupke, po prijedlozima ostalih gradskih službi, a sve u okviru dobivenih ovlaštenja i uputa. Sudjeluje u radu na posebnim projektima Grada u dijelu najsloženijih pravnih pitanja vezanim za takove projekte.
Zastupa Grad u upravnim postupcima povrata naknade oduzetog građevinskog zemljišta pred nadležnim tijelima, sudjeluju u raspravama pred nadležnim tijelima, sačinjavaju prijedloge i podneske, učestvuju na očevidima, poduzimaju sve sukladne radnje.
postupku, pribavlja relevantne podatke, vrši uvid u evidencije o isplaćenim naknadama, urbanističkom statusu nekretnina i dr., te poduzima i druge procesne radnje potrebne za vođenje postupaka za koje je zadužena.
Služba obavlja upravne i druge stručne poslove gospodarenja stanovima i poslovnim prostorima u vlasništvu Grada. Evidentira navedene nekretnine, brine se o uknjižbi prava vlasništva nekretnina u svezi djelokruga svog rada, priprema natječaje za raspolaganje tim nekretninama (prodaja, najam, zakup), prati stanje, predlaže mjere i postupke za reguliranje i unaprjeđenje stanja u svom djelokrugu. Izrađuje ugovore o kupoprodaji, najmu i zakupu, izračune zaštićene najamnine, izdaje potvrde o podacima u vezi sa stanovima i poslovnim prostorima , poduzima radnje na naplati potraživanja Grada iz osnova najamnine i zakupnine te naknade za korištenje stanova i poslovnih prostora.


Popis poslovnih prostora kojima gospodari Grad Split

više

Popis stanova kojima gospodari Grad Split

više


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba