index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstvamain_galerija
Split - Riva zidine

Služba pravne zaštite i za stanove i poslovne prostore

Pročelnik Ureda
Ivica Pavić
tel: 021/310-408, 021/310-409
fax: 021/310-430
e-mail: ivica.pavic@split.hr

Djelokrug rada
Služba pravne zaštite i za stanove i poslovne prostore obavlja najsloženije poslove zaštite prava i imovine Grada u svim njenim oblicima i sadržajima pred sudovima, državnim i drugim tijelima i institucijama. Obavlja poslove pravnog zastupanja Grada pred općinskim, trgovačkim i upravnim sudovima i drugim sudovima, ulaže pravne lijekove na odluke nadležnih sudova. Pokreće i vodi u ime Grada: parnične, izvanparnične, ovršne i stečajne postupke, po prijedlozima ostalih gradskih službi, a sve u okviru dobivenih ovlaštenja i uputa. Sudjeluje u radu na posebnim projektima Grada u dijelu najsloženijih pravnih pitanja vezanim za takove projekte.
Zastupa Grad u upravnim postupcima povrata naknade oduzetog građevinskog zemljišta pred nadležnim tijelima, sudjeluju u raspravama pred nadležnim tijelima, sačinjavaju prijedloge i podneske, učestvuju na očevidima, poduzimaju sve sukladne radnje.
postupku, pribavlja relevantne podatke, vrši uvid u evidencije o isplaćenim naknadama, urbanističkom statusu nekretnina i dr., te poduzima i druge procesne radnje potrebne za vođenje postupaka za koje je zadužena.
Služba obavlja upravne i druge stručne poslove gospodarenja stanovima i poslovnim prostorima u vlasništvu Grada. Evidentira navedene nekretnine, brine se o uknjižbi prava vlasništva nekretnina u svezi djelokruga svog rada, priprema natječaje za raspolaganje tim nekretninama (prodaja, najam, zakup), prati stanje, predlaže mjere i postupke za reguliranje i unaprjeđenje stanja u svom djelokrugu. Izrađuje ugovore o kupoprodaji, najmu i zakupu, izračune zaštićene najamnine, izdaje potvrde o podacima u vezi sa stanovima i poslovnim prostorima , poduzima radnje na naplati potraživanja Grada iz osnova najamnine i zakupnine te naknade za korištenje stanova i poslovnih prostora.


Izvješće o tržištu nekretnina za 2016. godinu

više

Popis poslovnih prostora kojima gospodari Grad Split

više

Popis stanova kojima gospodari Grad Split

više


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba