index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Ured Grada
Prostorno uređenje i graditeljstvo
Komunalno gospodarstvo i redarstvo
Financije
Socijalna skrb i zdrav. zaštita
Prostorno planiranje i zaštita okoliša
Imovinsko-pravni poslovi i izgradnja
Pravna zaštita, stanovi i poslovni prostori
Gospodarstvo, turizam, međunarodni i EU fondovi
Kultura, umjetnost i stara gradska jezgra
Obrazovanje i znanost
Sport i sportska infrastruktura
Mjesna samouprava, zaštita i spašavanje
Suradnja s braniteljima i braniteljskim udrugama
Javna nabava
Unutarnja revizija
Služba za informatiku
Služba zajedničkih poslova
Radno-pravni poslovi, upravljanje i pisarnica
Tehnički poslovi, održavanje, rukovanje imovinom
Vijesti iz službe zajedničkih poslova
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstva
main_galerija
Split - ACY

Služba zajedničkih poslova

Pročelnica Ureda
Vesna Alač
tel: 021/310-013,
fax: 021/310-016
e-mail: vesna.alac@split.hr

Djelokrug rada
obavlja stručne poslove u svezi radno-pravnih statusa službenika i namještenika, upravljanja ljudskim resursima, opće administrativno – personalne poslove, organizira i koordinira rad pisarnice i pismohrane, obavlja pomoćno-tehničke poslove kojima se osigurava rad Gradske uprave, poslove tekućeg i investicijskog održavanja objekata, inventara, uređaja i opreme gradske uprave, evidentira i skrbi o pravilnom korištenju sredstava rada i objekata koji se koriste za potrebe tijela Gradske uprave.

Print


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba