index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstvamain_galerija
Split - Riva zidine

Upravni odjel za financije

Pročelnica Službe
Ljiljana Vučetić
tel: 021/310-032, 
fax: 021/310-034
e-mail: ljiljana.vucetic@split.hr

Djelokrug rada

Obavlja upravne, stručne i druge poslove prikupljanja prihoda gradskog proračuna, poslove računovodstva, planiranja, izrade, praćenja i izvršenja gradskog proračuna, obavlja poslove ovrhe u okviru svog djelokruga rada, kontrole korištenja proračuna, te druge stručne poslove na planiranju prihoda i plasmanu financijskih sredstava Grada.
Od travnja 2013. u nadležnosti Upravnog odjela za financije je i unaprjeđenje funkcioniranja cjelokupnog sustava upravljanja radnim procesima. Metodologija, standardi, odnosi  i odgovornosti te nadležnosti u provedbi sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru temelje se na zakonskoj regulativi. Uz navedeno počinje se sa sistematičnom provedbom procesa upravljanja rizicima kod korisnika proračuna i ustanovljavanje Repozitorija rizika čega cilj jest smanjenje opsega neizvjesnosti koje bi mogle biti prijetnja poslovnoj uspješnosti  korisnika proračuna.
Poseban segment financijskih kontrola predstavlja sustav upravljanja nepravilnostima (nepridržavanje ili pogrešna primjena zakona i drugih propisa koja proizlazi iz radnji ili propusta korisnika proračuna, a koja ima ili bi mogla imati štetan utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini ili obvezama).
Gradonačelnik je 15. travnja 2013. godine  imenovao  Živku Zanki, dipl. iur. višim savjetnikom za rizike i nepravilnosti u Upravnom odjelu za financije, kontakt telefon 021 310-028.
Otvorena je e-mail adresa za zaprimanje obavijesti o nepravilnostima nepravilnosti@split.hr.
na koju se mogu vršiti prijave uočenih nepravilnosti (nepridržavanja ili pogrešna primjena zakona i drugih propisa u radu, ili propusti u radu, a koji bi mogli imati štetan utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini, potraživanjima ili obavezama). Nepravilnosti se prijavljuju na, za tu namjenu, kreiranom obrascu OBRAZAC ZA PRIJAVU NEPRAVILNOSTI.

Print

Konsolidirani izvještaj Grada Splita za 12-2018.

više

Proračun u malom Grada Splita za 2018. godinu

više

Nacrt Prijedloga Proračuna Grada Splita za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

više

Nacrt Prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Splita za 2018. godinu

više

Odluka o izvršavanju proračuna za 2017.

više

Proračun Grada Splita za 2017. s projekcijama za 2018. i 2019. godinu

više

Nacrt prijedloga polugodišnjeg izvještaja o ostvarenju prihoda i primitaka i izvršenju rashoda i izdataka Grada Splita za I.-VI./2017. godine

više

Odluka o financiranju redovnih i nužnih rashoda i izdataka Grada Splita za razdoblje travanj-lipanj 2017. godine

više

Nacrt prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Splita za 2016. godinu

više

Prijedlog proračuna Grada Splita za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu

više

Konsolidirani financijski izvještaj za razdoblje 1-12.2016. godine

više

Godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu

više

Nacrt Prijedloga Odluke o privremenom financiranju Grada Splita za prvo tromjesečje 2017. godine

više

Proračun u malom Grada Splita za 2017. godinu

više

Nacrt prijedloga Odluke o izvršenju proračuna Grada Splita za 2017.

više

Nacrt prijedloga proračuna Grada Splita za 2017.godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu

više

Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni odluke o izvršenju Proračuna Grada Splita za  2016.

više

Nacrt Prijedloga Izmjena i dopuna proračuna za 2016. godinu

više

Upute za izradu proračuna Grada Splita za razdoblje 2017.-2019.

više

Nacrt prijedloga polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Splita za I.-VI. 2016.

više

Polugodišnji financijski izvještaj za razdoblje I-VI. 2016.

više

Konsolidirani polugodišnji financijski izvještaj za razdoblje I-VI. 2016.

više

Nacrt prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za 2015. godinu

više

Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna proračuna za 2016. godinu

više

Konsolidirani financijski izvještaj za razdoblje 1-12.2015. godine

više

Godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu

više

Proračun u malom Grada Splita za 2016.

više

Nacrt prijedloga Proračuna za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. - 2018. godinu

više

Nacrt prijedloga Odluke o izvršenju proračuna za 2016. godinu

više

Zaključak o preraspodjeli sredstava za 2015. godinu

više

Nacrt Prijedloga Izmjena i dopuna proračuna za 2015. godinu

više

Nacrt Prijedloga Izmjene i dopune Odluke o izvršenju proračuna za 2015. godinu

više

Upute za izradu proračuna Grada Splita za razdoblje 2016. - 2018.

više

Nacrt prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna grada Splita za I-VI/2015.

više

Nacrt prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za 2014. godinu

više

Primjena Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja

više

Godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu.

više

Godišnji konsolidirani financijski izvještaj za 2014. godinu

više

Proračun Grada Splita za razdoblje 2015. - 2017.

više


Upute za izradu proračuna Grada Splita za razdoblje 2015.-2017.

više

Zahtjev za financijskom potporom

više

Proračun u malom za 2014. godinu

više

Upute za izradu proračuna Grada Splita za razdoblje 2014.-2016.

više

Važniji zakonski propisi u radu upravnog odjela

više
 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba